Klaidų kodai

  • (1) Klaidos numeris
  • (2) Priežastis ir sprendimo būdas

Kilus problemų su fotoaparatu, rodomas klaidos pranešimas. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Jei problema kartojasi, užsirašykite klaidos kodą (Err xx) ir kreipkitės pagalbos.