Vaizdo ieškiklio skaistis

  1. Pasirinkite [Sąranka: Viewfinder brightness/Sąranka: Vaizdo ieškiklio skaistis].

  2. Sureguliuokite.

    • Priglaudę vaizdo ieškiklį prie akies, sureguliuokite spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, po to paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.