Peržiūra

Šiame skyriuje aptariamos su užfiksuotų nuotraukų ir filmų peržiūra susijusios temos ir supažindinama su meniu nuostatomis, esančiomis peržiūros skirtuke ([Peržiūra]).

Atsargiai

  • Šis fotoaparatas gali normaliai neparodyti ir juo gali būti neįmanoma pasirinkti kitu fotoaparatu užfiksuotų vaizdų arba šiuo fotoaparatu užfiksuotų, tačiau kompiuteriu redaguotų ir pervadintų vaizdų.
  • Gali būti rodomi vaizdai, kurių negalima naudoti su peržiūros funkcijomis.