Kūrybinis pagelbiklis

RAW vaizdus galite apdoroti taikydami pageidaujamus efektus ir vaizdus įrašyti kaip JPEG vaizdus.

 1. Pasirinkite [Peržiūra: Creative Assist/Peržiūra: Kūrybinis pagelbiklis].

 2. Pasirinkite vaizdą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite apdorotiną vaizdą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
 3. Pasirinkite efektą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę pasirinkite efektą.
  • Pasirinkdami [Preset/Išankstinė nuostata] ir paspausdami mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, galite pasirinkti [VIVID/SODRUS], [SOFT/ŠVELNUS], ar kitus iš anksto nustatytus efektus. [AUTO1/AUTOMATINIS 1], [AUTO2/AUTOMATINIS 2] ir [AUTO3/AUTOMATINIS 3] yra efektai, kuriuos rekomenduoja fotoaparatas atsižvelgdamas į vaizdo sąlygas.
  • Tokius efektus kaip [Brightness/Skaistis] arba [Contrast/Kontrastas] galite pasirinkti paspausdami mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas ir po to spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę.
  • Baigę derinimą, paspauskite Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas mygtuką.
  • Norėdami atkurti pradinį efektą, paspauskite mygtuką AE fiksavimas.
  • Norėdami patvirtinti efektą, paspauskite mygtuką AF taško pasirinkimas.
 4. Norėdami įrašyti vaizdą, pasirinkite parinktį [OK/Gerai].