„Bluetooth“ nuostatos

 1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Bluetooth settings/Belaidžio ryšio nuostatos: „Bluetooth“ nuostatos].

 2. Pasirinkite parinktį.

  • „Bluetooth“

   Jei „Bluetooth“ funkcijos nenaudosite, pasirinkite [Disable/Išjungti].

  • Check connection information (Tikrinti prisijungimo informaciją)

   Galite patikrinti susieto įrenginio pavadinimą ir ryšio būseną.

  • Bluetooth address („Bluetooth“ adresas)

   Galite patikrinti fotoaparato „Bluetooth“ adresą.