Nuotraukų pasukimas

Šią funkciją galite naudoti norėdami rodomą vaizdą pasukti į pageidaujamą orientaciją.

 1. Pasirinkite [Peržiūra: Rotate stills/Peržiūra: Pasukti nuotraukas].

 2. Pasirinkite vaizdą.

  • Spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite pasuktiną vaizdą.
 3. Pasukite vaizdą.

  • Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, vaizdas pasukamas laikrodžio rodyklės kryptimi tokia tvarka: 90°→270°→0°.
  • Jei norite pasukti kitą vaizdą, pakartokite 2 ir 3 veiksmus.

Pastaba

 • Jei nustatysite parinkties [Sąranka: Auto rotate/Sąranka: Automatiškai pasukti] nuostatą [OnNuotraukosKompiuteris/ĮjungtiNuotraukosKompiuteris] () prieš fotografuodami vaizdus, vaizdo pasukti aprašytuoju būdu nebereikės.
 • Jei pasuktas vaizdas peržiūros metu rodomas nepasuktas, nustatykite parinkties [Sąranka: Auto rotate/Sąranka: Automatiškai pasukti] nuostatą [OnNuotraukosKompiuteris/ĮjungtiNuotraukosKompiuteris].