Režimas „Tylusis užraktas“

Kai reikia tylos, galite fotografuoti taip, kad nesigirdėtų pyptelėjimų ar užrakto suveikimo garsų. Nufotografavus, ekrano kraštuose trumpam parodomas baltas rėmelis.

PatarimaiFotografavimo patarimai

  • Nufotografuokite bandomuosius kadrus.

    Galite iš anksto nufotografuoti kelis bandomuosius kadrus, kadangi tam tikromis fotografavimo sąlygomis gali girdėtis, kaip reguliuojama objektyvo diafragma ir fokusavimas.

Atsargiai

  • Būkite atsakingi, kai naudojate tylųjį fotografavimą ir gerbkite asmens privatumą ir teises į portretą.
  • Greitai judančių objektų vaizdai gali atrodyti iškraipyti.
  • Nepertraukiamas fotografavimas ir fotografavimas su blykste negalimi.