Kortelės formatavimas

Jei kortelė nauja arba anksčiau buvo suformatuota (inicijuota) kitu fotoaparatu arba kompiuteriu, suformatuokite ją šiuo fotoaparatu.

Atsargiai

 • Iš formatuojamos kortelės ištrinami visi vaizdai ir duomenys. Iš kortelės ištrinami net ir apsaugoti vaizdai, todėl pasirūpinkite, kad joje neliktų nieko vertingo. Jei reikia, prieš formatuodami kortelę perkelkite vaizdus į kompiuterį ar kitą laikmeną.
 1. Pasirinkite [Sąranka: Format card/Sąranka: Formatuoti kortelę].

 2. Suformatuokite kortelę.

  • Pasirinkite [OK/Gerai].
  • Esant žemo lygio formatavimui paspauskite mygtuką INFO, kad pridėtumėte varnelę [Varnelė] ties [Low level format/Žemo lygio formatavimas], po to pasirinkite [OK/Gerai].

Pastaba

 • Kortelės formatavimo ekrane pateikiama talpa gali būti mažesnė nei nurodytoji ant kortelės.
 • Šiame prietaise naudojama „Microsoft“ licencijuota technologija „exFAT“.

PatarimaiSąlygos, kurioms esant reikia formatuoti kortelę

 • Kortelė yra nauja.
 • Kortelė buvo suformatuota kitu fotoaparatu ar kompiuteriu.
 • Kortelė yra pilna vaizdų ar duomenų.
 • Pateikiamas su kortele susijęs klaidos pranešimas.

Žemo lygio formatavimas

 • Atminties kortelę žemu lygiu formatuokite tada, kai atrodo, kad sumažėjo kortelės rašymo ar skaitymo greitis, arba norėdami visiškai ištrinti visus kortelėje saugomus duomenis.

 • Kadangi žemo lygio formatavimo metu kortelėje formatuojamai visi duomenų įrašymui skirti sektoriai, procesas užtrunka ilgiau nei formatuojant įprastai.

 • Žemo lygio formatavimo metu formatavimą galite atšaukti pasirinkdami [Cancel/Atšaukti]. Net ir šiuo atveju bus atliktas įprastas formatavimas, tad galėsite kortele naudotis įprastu būdu.

Kortelės failų formatai

 • SD/SDHC kortelės formatuojamos taikant FAT32. SDXC kortelės formatuojamos taikant „exFAT“.

 • Atskiri filmai į korteles, suformatuotas taikant „exFAT“, įrašomi kaip vienas failas (nesuskaidant jų į kelis failus) net jei jų dydis pasiekia 4 GB, todėl užfiksuoto filmo failo dydis bus didesnis nei 4 GB.

  Atsargiai

  • Kitais fotoaparatais gali būti neįmanoma naudoti SDXC kortelės, suformatuotos šiuo fotoaparatu. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kortelių, suformatuotų taikant „exFAT“ technologiją, gali neatpažinti kai kurios kompiuterio operacinės sistemos ar kortelių skaitytuvai.
  • Formatuojant ar ištrinant kortelėje esančius duomenis, duomenys ne visiškai ištrinami. Turėkite tai omenyje, jei sumanysite kortelę parduoti arba išmesti. Kai išmetate korteles, imkitės žingsnių, kad reikalui esant apsaugotumėte asmeninę informaciją, pavyzdžiui, fiziškai sulaužydami korteles.