Kelių prisijungimo nuostatų registravimas

Galite užregistruoti iki 10 belaidžio ryšio funkcijos ryšio nuostatų.

  1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Wi-Fi/Bluetooth connection/Belaidžio ryšio nuostatos: „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ ryšys].

  2. Pasirinkite parinktį.

Pastaba