Nuotraukų ISO jautrumo nuostatos

Nustatykite ISO jautrumą (vaizdo jutiklio jautrumą šviesai), kad jis atitiktų aplinkos apšvietimo lygį.

Fotografuojant pagrindinės zonos režimais ISO jautrumas nustatomas automatiškai.

Išsamesnės informacijos apie ISO jautrumą filmuojant žr. ISO jautrumas filmuojant.

 1. Paspauskite mygtuką Mygtukas Į kairę.

 2. Nustatykite ISO jautrumą.

  • Nustatykite spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę.
  • ISO jautrumą galima nustatyti nuo ISO 100 iki ISO 12800 1/3 žingsnio pokyčiu.
  • Pasirinkus [AUTO/AUTOMATINIS], ISO jautrumas nustatomas automatiškai. Galite paspausti mygtuką INFO, kad pasirinktumėte jautrumo nuostatą [AUTO/AUTOMATINIS].
  • Kai pasirenkama [AUTO/AUTOMATINIS], iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką, bus rodomas faktiškai nustatytas ISO jautrumas.
  • Norėdami nurodyti nuostatą [AUTO/AUTOMATINIS] nustatydami [ISO speed/ISO jautrumas] (skirtuke [Fotografavimas: NuotraukosISO speed settings/Fotografavimas: NuotraukosISO jautrumo nuostatos]), kaip nurodyta aukščiau, paspauskite mygtuką INFO.

ISO jautrumo nustatymo vadovas

 • Esant tam tikroms sąlygoms, mažos ISO jautrumo reikšmės sumažina vaizdo iškraipymų, tačiau gali padidinti riziką, kad pasireikš fotoaparato / objekto drebėjimas arba bus mažesnė sufokusuota sritis (gaunamas mažesnis lauko gylis).
 • Didelės ISO jautrumo reikšmės leidžia fotografuoti silpno apšvietimo sąlygomis, sufokusuoti didesnę sritį (gaunamas didesnis lauko gylis) ir pasiekti didesnį blykstės veikimo nuotolį, tačiau gali padaugėti vaizdo iškraipymų.

Pastaba

 • Taip pat galima nustatyti ekrane [ISO speed/ISO jautrumas], esančiame [Fotografavimas: NuotraukosISO speed settings/Fotografavimas: NuotraukosISO jautrumo nuostatos].
 • Norėdami įtraukti [H] (atitinkančią ISO 25600) kaip galimą nuostatą, nustatykite parinkties [ISO expansion/ISO išplėtimas] nuostatą [1:Enable/1: Įjungti] skirtuke [Sąranka: Custom Functions(C.Fn)/Sąranka: Pasirenkamos funkcijos (C.Fn)] ().

Atsargiai

 • Nustačius parinkties [Fotografavimas: Highlight tone priority/Fotografavimas: Paryškinto atspalvio pirmenybė] nuostatą [Enable/Įjungti] arba [Enhanced/Sustiprintas], negalima pasirinkti ISO 100/125/160 arba [H] (atitinka ISO 25600) ().
 • Fotografuojant esant aukštai temperatūrai, gali būti užfiksuoti vaizdai, kurie atrodo labiau grūdėti. Dėl ilgo eksponavimo vaizde gali atsirasti neįprastų spalvų.
 • Kai fotografuojama nustačius didelį ISO jautrumą, gali atsirasti vaizdo iškraipymų (pvz., šviesos taškų ar juostų) ar neįprastų spalvų.
 • Jei objektai užfiksuoti nustačius jautrumą, artimą dideliam ISO jautrumui, gali būti pereksponuota.
 • Fotografuojant tokiomis sąlygomis, kai vaizde užfiksuojama daug iškraipymų, pavyzdžiui, aukštoje temperatūroje nustačius didelį ISO jautrumą ir ilgą eksponavimą, vaizdai gali būti įrašyti netinkamai.
 • Nustačius H (atitinka ISO 25600), gali padaugėti iškraipymų (pvz., šviesos taškų ar juostų) ir sumažėti matoma raiška, nes tai yra išplėsto ISO jautrumo nuostata.

Didžiausias ISO jautrumas pasirinkus [AUTO/AUTOMATINIS]

Režimu „ISO automatinis“, galima nustatyti maksimalaus ISO jautrumo ribą nuo ISO 400 iki ISO 12800.

 1. Pasirinkite [Fotografavimas: NuotraukosISO speed settings/Fotografavimas: NuotraukosISO jautrumo nuostatos].

 2. Pasirinkite [Max for Auto/Maksimalus automatiniu režimu].

  • Pasirinkite [Max for Auto/Maksimalus automatiniu režimu], po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.
 3. Pasirinkite ISO jautrumą.

  • Pasirinkite ISO jautrumą, tada paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.