Režim Eco

Umožňuje šetřit energii baterie v režimu snímání. Pokud se fotoaparát nepoužívá, obrazovka ztmavne, aby se snížila spotřeba baterie.

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Režim Eco].

  2. Vyberte možnost [Zap].

    • Pokud se fotoaparát nepoužívá přibližně dvě sekundy, obrazovka ztmavne. Přibližně po dalších deseti sekundách se obrazovka vypne.
    • Chcete-li aktivovat obrazovku a připravit fotoaparát na snímání, když je obrazovka vypnutá, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.