Režim Kreativní filtry

Fotografovat je možné s použitím efektů filtru. Efekty filtru lze zobrazit v náhledu ještě před snímáním.

 1. Přesuňte volič režimů do polohy Kreativní filtry.

 2. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 3. Vyberte efekt filtru.

  • Pomocí ovladače Ovladač nebo tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte efekt filtru () a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Snímek se zobrazí s aplikovaným efektem filtru.
 4. Nastavte efekt a exponujte snímek.

  • Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení a vyberte ikonu pod položkou [Kreativní filtry] (kromě Efekt Miniatura/HDR standardní/HDR živé/HDR výrazné/HDR reliéfní).
  • Pomocí ovladače Ovladač nebo tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava upravte efekt a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

Upozornění

 • Formáty RAW a RAW+JPEG nejsou k dispozici. Když je nastavena obrazová kvalita RAW, jsou snímky zachyceny s kvalitou snímku JemnáVelký. Když je nastavena obrazová kvalita RAW+JPEG, jsou snímky zachyceny v nastavené kvalitě snímku JPEG.
 • Kontinuální snímání není k dispozici při nastavení možností [ČB zrnitý], [Měkké ostření], [Efekt Rybí oko], [Efekt Akvarel], [Efekt levný fotoaparát] a [Efekt Miniatura].

Poznámka

 • Při použití filtru [Č/B zrno] se zrnitý náhled bude poněkud lišit od vzhledu snímků.
 • Při použití filtru [Měkké ostření] nebo [Efekt Miniatury] se náhled efektu rozostření bude poněkud lišit od vzhledu snímků.
 • Nezobrazuje se histogram.
 • Zvětšení zobrazení není k dispozici.
 • V režimech Kreativní zóny jsou nastavení kreativního filtru dostupná z obrazovky rychlého ovládání.

Charakteristiky kreativních filtrů

 • Č/B zrno

  Učiní snímek zrnitý a černobílý. Černobílý efekt můžete změnit úpravou kontrastu.

 • Měkké ostření

  Dodá snímku měkký vzhled. Stupeň měkkosti můžete změnit úpravou rozmazání.

 • Efekt Objektivu rybí oko

  Poskytuje efekt objektivu typu rybí oko. Snímek bude mít soudkové zkreslení.

  V závislosti na úrovni tohoto efektu filtru se změní oříznutá oblast podél okrajů snímku. Rovněž, protože tento efekt filtru zvětšuje střed snímku, může se zdánlivé rozlišení uprostřed zhoršit v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů, nastavte efekt filtru a zároveň kontrolujte výsledný snímek. Použit je jeden AF bod s pevným nastavením na střed.

 • Efekt Akvarel

  Zajistí fotografii vzhled akvarelu s tlumenými barvami. Úpravou efektu můžete změnit sytost barev. Uvědomte si, že noční nebo tmavé scény nemusí být vykresleny s jemným stupňováním a mohou vypadat nestejnoměrně nebo obsahovat výrazný šum.

 • Efekt Levného fotoap.

  Posune barvy na typické z levných fotoaparátů a ztmaví všechny čtyři rohy snímku. Možnosti tónu barvy lze použít ke změně barevného nádechu.

 • Efekt Miniatury

  Vytváří efekt diorámy.

  Snímání s výchozími nastaveními zachová střed snímku ostrý.

  Chcete-li přesunout oblast, která vypadá ostře (rámeček scény), podívejte se na část Nastavení efektu miniatury. Jako metoda AF se použije [1 bodový AF]. Doporučujeme fotografování s vyrovnaným AF bodem a rámečkem scény.

 • HDR standardní

  Fotografie uchovávají více detailů v jasných plochách a stínech. Se sníženým kontrastem a plošší gradací připomíná výsledek malbu. Obrysy objektu budou mít jasné (nebo tmavé) okraje.

 • HDR živé

  Barvy jsou sytější než u efektu [HDR standardní] a nízký kontrast a plochá gradace vytváří efekt grafiky.

 • HDR výrazné

  Barvy jsou nejsytější, čímž zvýrazňují objekt a dodávají snímku vzhled olejomalby.

 • HDR reliéfní

  Barevná saturace, jas, kontrast a stupňování jsou sníženy tak, aby snímek vypadal plochý, takže snímek vypadá vybledlý a starý. Obrysy objektu budou mít ostřeji jasné (nebo tmavé) okraje.

Upozornění

 • Opatření [HDR standardní], [HDR živé], [HDR výrazné] a [HDR reliéfní]

 • V porovnání s jinými režimy snímání bude oblast snímku menší.
 • Snímky budou vypadat trochu odlišně od náhledů efektu filtrů zobrazených na obrazovce.
 • Snímání pohybujících se objektů může vést ke vzniku zbytkových obrazů objektu nebo tmavých oblastí okolo objektu.
 • Zarovnání dílčích snímků nemusí být řádně funkční pro opakující se vzory (mříž, pruhy atd.), ploché nebo jednotónové snímky či dílčí snímky, které jsou vzájemně výrazně posunuté v důsledku rozhýbání fotoaparátu.
 • Dávejte pozor na rozhýbání fotoaparátu při snímání z ruky.
 • Objekty jako obloha nebo bílé stěny nemusí být vykresleny s jemním stupňováním a mohou obsahovat šum nebo nevyváženou expozici barev.
 • Fotografování při osvětlení zářivkami nebo diodami LED může vést k nepřirozené reprodukci barev osvětlených oblastí.
 • Zaznamenání snímků na kartu trvá určitou dobu, protože snímky jsou po pořízení sloučeny. Při zpracování snímků je na obrazovce zobrazena zpráva „BUSY“ a snímání není možné, dokud se zpracování nedokončí.
 • Fotografování s bleskem není k dispozici.

Poznámka

 • V režimech [HDR standardní], [HDR živé], [HDR výrazné] a [HDR reliéfní] můžete pořizovat snímky s širokým dynamickým rozsahem, které si zachovají detaily ve světlech a stínech u scén s vysokým kontrastem. Pro každý záběr jsou pořízeny tři po sobě následující snímky s různými úrovněmi jasu a použity k vytvoření jednoho snímku. Viz opatření při použití režimů [HDR standardní], [HDR živé], [HDR výrazné] a [HDR reliéfní].

Nastavení efektu miniatury

 1. Posuňte rámeček scény.

  • Použijte rámeček scény pro nastavení oblasti, která má vypadat ostře.
  • Stisknutím tlačítka Volba AF bodu aktivujete pohyb rámečku scény, který se zobrazí oranžově. Chcete-li změnit orientaci rámečku scény, použijte tlačítka Tlačítko DolevaTlačítko Doprava, pokud je ve vodorovné orientaci, nebo tlačítka Tlačítko NahoruTlačítko Dolů, pokud je ve svislé orientaci.
  • Chcete-li posunout rámeček scény, použijte ovladač Ovladač nebo tlačítka Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů Tlačítko DolevaTlačítko Doprava. Chcete-li rámeček scény opět přesunout do středu, stiskněte tlačítko INFO.
  • Pro potvrzení pozice rámečku scény stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Potom nastavte AF bod.
 2. Posuňte AF bod podle potřeby a začněte snímat.

  • AF bod změní barvu na oranžovou a je možné s ním hýbat.
  • Stiskněte tlačítka Tlačítko NahoruTlačítko DolůTlačítko DolevaTlačítko Doprava pro přesun AF bodu na pozici, na kterou se má zaostřit.
  • Doporučujeme vyrovnat AF bod s rámečkem scény.
  • Chcete-li vrátit AF bod do středu obrazovky, stiskněte tlačítko INFO.
  • Pro potvrzení pozice AF bodu stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.