M: Ruční expozice

V tomto režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost závěrky i hodnotu clony. Pokud chcete určit expozici, sledujte indikátor úrovně expozice nebo použijte volně prodejný expozimetr.

M znamená ruční nastavení (Manual).

 1. Přesuňte volič režimů do polohy M.

 2. Nastavte citlivost ISO ().

  • Nastavte ji stisknutím / tlačítka /.
  • Při nastavení možnosti Automatické ISO lze nastavit kompenzaci expozice ().
 3. Nastavte požadovanou rychlost závěrky.

  • Nastavte ji otáčením ovladače Ovladač.
 4. Nastavte požadovanou hodnotu clony.

  • Stisknutím tlačítka Tlačítko Nahoru vyberte hodnotu clony a potom hodnotu nastavte ovladačem Ovladač.
 5. Zaostřete na objekt.

  (1) Značka standardní expozice

  (2) Značka úrovně expozice

  • Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
  • Zkontrolujte značku úrovně expozice [], která udává, do jaké míry se aktuální úroveň expozice liší od standardní expozice.
 6. Nastavte expozici a vyfotografujte snímek.

  • Zkontrolujte indikátor úrovně expozice a nastavte požadovanou rychlost závěrky a hodnotu clony.
  • Pokud úroveň přesáhne ±3 zastávky od standardní expozice, na konci indikátoru úrovně expozice se objeví [Tlačítko Doleva] nebo [Tlačítko Doprava].

Kompenzace expozice pomocí automatického ISO

Je-li pro snímání v režimu ruční expozice citlivost ISO nastavena na možnost [AUTO], můžete kompenzaci expozice () nastavit následujícím způsobem:

 • [Snímání: Komp.exp./AEB]
 • Otáčejte ovládacím kroužkem při současném namáčknutí tlačítka spouště ()

Upozornění

 • Expozice nemusí být dle očekávání, pokud je nastaveno automatické ISO, protože citlivost ISO je nastavena k zajištění standardní expozice pro určenou rychlost závěrky a hodnotu clony. V tomto případě nastavte kompenzaci expozice.
 • Kompenzace expozice se nepoužije u fotografování s bleskem s funkcí ISO Auto, i když máte nastavenu hodnotu kompenzace expozice.

Poznámka

 • Pokud chcete Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) zadávat také v režimu M, zrušte značku [Zaškrtnutí] u pole [Zakázat při ruč. expo.] v nabídce [Snímání: Auto Lighting Optimizer/Snímání: Automatická optimalizace jasu] ().
 • Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím tlačítka Blokování AE zablokovat citlivost ISO.
 • Pokud stisknete tlačítko Blokování AE a poté změníte kompozici záběru, můžete na indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání se stavem při stisknutí tlačítka Blokování AE.