Zobrazení informací

Obrazovka rychlého ovládání

V režimech kreativní zóny (kromě obrazovky funkcí snímání)

 1. (1) Metoda AF
 2. (2) Činnost AF
 3. (3) Režim řízení
 4. (4) Režim měření
 5. (5) Kvalita snímku
 6. (6) Velikost filmového záznamu
 1. (7) Vyvážení bílé
 2. (8) Styl Picture Style
 3. (9) Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
 4. (10) Kreativní filtry
 5. (11) Poměr stran fotografie

Obrazovka funkcí snímání v režimech kreativní zóny

 1. (1) Rychlost závěrky
 2. (2) Režim snímání*
 3. (3) Kompenzace expozice/nastavení AEB
 4. (4) Vyvážení bílé
 5. (5) Styl Picture Style
 6. (6) Korekce vyvážení bílé
 7. (7) Metoda AF
 8. (8) Činnost AF
 9. (9) Režim řízení
 1. (10) Hodnota clony
 2. (11) Citlivost ISO
 3. (12) Kompenzace expozice s bleskem
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
 5. (14) Režim měření
 6. (15) Bracketing vyvážení bílé
 7. (16) Kvalita snímku
 8. (17) Samospoušť

Tyto funkce nelze nastavit pomocí rychlého ovládání.

Během záznamu filmu

 1. (1) Režim snímání
 2. (2) Metoda AF
 3. (3) Samospoušť filmu
 4. (4) Velikost filmového záznamu
 5. (5) Digitální zoom
 1. (6) Digitální IS při filmování
 2. (7) Vyvážení bílé
 3. (8) Styl Picture Style
 4. (9) Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
 5. (10) Film s efektem Miniatury

Obrazovka záznamu pro fotografování

Každým stisknutím tlačítka INFO se zobrazení informací změní.

 • Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
 1. (1) Stav baterie
 2. (2) Doba záznamu filmu k dispozici
 3. (3) Maximální počet snímků sekvence
 4. (4) Počet dostupných snímků/s. do aktivace samospouště
 5. (5) Režim snímání/ikona scény
 6. (6) Mřížka
 7. (7) Metoda AF
 8. (8) Činnost AF
 9. (9) Režim řízení
 10. (10) Režim měření
 11. (11) Kvalita snímku
 12. (12) Velikost filmového záznamu
 13. (13) Funkce Wi-Fi
 14. (14) Varování před použitím blesku (bliká)/Blesk je připraven (svítí)/Blokování expozice s bleskem/Synchronizace s vysokými rychlostmi
 15. (15) Blokování AE
 16. (16) Rychlost závěrky
 17. (17) Hodnota clony
 1. (18) AEB
 2. (19) AF bod (jednobodový AF)
 3. (20) Varování: Doporučuje se deaktivovat Digitální IS při filmování
 4. (21) Histogram (jas/RGB)
 5. (22) Vyvážení bílé / korekce vyvážení bílé
 6. (23) Styl Picture Style
 7. (24) Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
 8. (25) Kreativní filtry
 9. (26) Poměr stran fotografie
 10. (27) Simulace expozice
 11. (28) Síla signálu Wi-Fi
 12. (29) Citlivost ISO
 13. (30) Priorita vysokých jasů
 14. (31) Funkce Bluetooth
 15. (32) Kompenzace expozice
 16. (33) Indikátor úrovně expozice
 17. (34) Režim V letadle

Poznámka

 • Můžete určit informace zobrazené po stisknutí tlačítka INFO ().
 • Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.

Obrazovka záznamu filmu

Každým stisknutím tlačítka INFO se zobrazení informací změní.

 • Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
 1. (1) Indikátor vypnutí záznamu zvuku
 2. (2) Informace o orientaci záznamu filmu
 3. (3) Stav baterie
 4. (4) Dostupná doba záznamu filmu / uplynulá doba záznamu
 5. (5) Režim filmového záznamu
 6. (6) Mřížka
 7. (7) Metoda AF
 8. (8) Samospoušť filmu
 9. (9) Velikost filmového záznamu
 10. (10) Digitální zoom
 11. (11) Digitální IS při filmování
 12. (12) Servo AF při záznamu filmu
 13. (13) Blokování AE
 14. (14) Rychlost závěrky
 15. (15) Indikátor úrovně záznamu zvuku (ruční/linkový vstup)
 16. (16) Hodnota clony
 1. (17) Kompenzace expozice
 2. (18) Varování před teplotou
 3. (19) AF bod (jednobodový AF)
 4. (20) Histogram
 5. (21) Vyvážení bílé / korekce vyvážení bílé
 6. (22) Styl Picture Style
 7. (23) Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
 8. (24) Film s efektem Miniatury
 9. (25) Síla signálu Wi-Fi
 10. (26) Funkce Bluetooth
 11. (27) Citlivost ISO
 12. (28) Priorita vysokých jasů
 13. (29) Funkce Wi-Fi
 14. (30) Režim V letadle

Upozornění

 • Můžete určit informace zobrazené po stisknutí tlačítka INFO ().
 • Během záznamu filmu nelze zobrazit mřížku a histogram (a pokud jsou aktuálně zobrazeny, záznam filmu zobrazení vymaže).
 • Jakmile se zahájí záznam filmu, změní se zbývající čas pro záznam filmu na uplynulý čas.

Poznámka

 • Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.

Ikony scény

V režimu snímání Automatický inteligentní scénický režim detekuje fotoaparát typ scény a nastaví příslušným způsobem všechna nastavení. Typ detekované scény se zobrazuje v levém horním rohu displeje.

Objekt

Pozadí

Lidé Objekty jiné než lidé Barva pozadí
V pohybu Příroda / venkovní scéna V pohybu Na krátkou vzdálenost
Jasné Portrét (Jasný) Portrét s pohybem (Jasný) Příroda/venkovní scéna (Jasná) Jiný než portrét, s pohybem (Jasný) Jiný než portrét, blízko (Jasný) Šedá
Protisvětlo Portrét (Jasný/Protisvětlo) Portrét s pohybem (Jasný/Protisvětlo) Příroda/venkovní scéna (Jasná/Protisvětlo) Jiný než portrét, s pohybem (Jasný/Protisvětlo) Jiný než portrét, blízko (Jasný/Protisvětlo)
Včetně modré oblohy Portrét (Včetně modré oblohy) Portrét s pohybem (Včetně modré oblohy) Příroda/Venkovní scéna (Včetně modré oblohy) Jiný než portrét, s pohybem (Včetně modré oblohy) Jiný než portrét, blízko (Včetně modré oblohy) Světle modrá
Protisvětlo Portrét (Včetně modré oblohy/Protisvětlo) Portrét s pohybem (Včetně modré oblohy/Protisvětlo) Příroda/Venkovní scéna (Včetně modré oblohy/Protisvětlo) Jiný než portrét, s pohybem (Včetně modré oblohy/Protisvětlo) Jiný než portrét, blízko (Včetně modré oblohy/Protisvětlo)
Západ slunce *1 Jiný než portrét (Západ slunce) *1 Oranžová
Bodové osvětlení Portrét (Bodové osvětlení) Jiný než portrét (Bodové osvětlení) Jiný než portrét, blízko (Bodové osvětlení) Tmavě modrá
Tmavé Portrét (Tmavý) Jiný než portrét (Tmavý) Jiný než portrét, blízko (Tmavý)
Se stativem Portrét (Tmavý/S použitím stativu) *1 Příroda/Venkovní scéna (Tmavá/S použitím stativu) *1
 • 1: Zobrazí se ikony scén vybraných z těch, které lze detekovat.

Upozornění

 • Zobrazené ikony nemusí odpovídat skutečné scéně. Závisí to na dané scéně, podmínkách snímání, použitém objektivu a dalších faktorech.

Obrazovka pro přehrávání

Zobrazení základních informací pro fotografie

 1. (1) Funkce Wi-Fi
 2. (2) Síla signálu Wi-Fi
 3. (3) Stav baterie
 4. (4) Číslo aktuálního snímku / celkový počet snímků / počet nalezených snímků
 5. (5) Režim V letadle
 6. (6) Rychlost závěrky
 7. (7) Hodnota clony
 1. (8) Hodnota kompenzace expozice
 2. (9) Funkce Bluetooth
 3. (10) Hodnocení
 4. (11) Ochrana snímku
 5. (12) Číslo složky - souboru
 6. (13) Kvalita snímku/upravený snímek/ořez
 7. (14) Citlivost ISO
 8. (15) Priorita vysokých jasů

Upozornění

 • Můžete určit informace zobrazené po stisknutí tlačítka INFO ().
 • Pokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, určité informace o snímku se nemusí zobrazit.
 • Je možné, že na tomto fotoaparátu nebude možné přehrávat snímky, pořízené jiným fotoaparátem.

Zobrazení podrobných informací pro fotografie

 1. (1) Rychlost závěrky
 2. (2) Režim snímání
 3. (3) Hodnota clony
 4. (4) Vyvážení bílé
 5. (5) Hodnota korekce vyvážení bílé
 6. (6) Hodnota kompenzace expozice
 7. (7) Datum a čas pořízení
 8. (8) Histogram (jas/RGB)
 9. (9) Citlivost ISO
 1. (10) Priorita vysokých jasů
 2. (11) Režim měření
 3. (12) Fotografování s bleskem/hodnota kompenzace expozice s bleskem
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
 5. (14) Picture Style / nastavení
 6. (15) Kvalita snímku/upravený snímek/ořez
 7. (16) Velikost souboru
 • Pokud fotografujete s kvalitou snímku RAW+JPEG, zobrazí se velikost souboru snímku typu RAW.
 • Pro snímky pořízené s nastavením poměru stran () a nastavenou kvalitou snímku RAW nebo RAW+JPEG se zobrazí čáry označující oblast snímání.
 • Při fotografování s bleskem bez kompenzace expozice s bleskem se zobrazí [Fotografování s bleskem bez kompenzace expozice s bleskem.].
 • [Snímky vytvořené a uložené po provedení zpracování] označuje snímky s kreativním filtrem a snímky uložené po změně velikosti, ořezu nebo zachycením snímku.

Zobrazení podrobných informací pro filmy

 1. (1) Přehrávání filmů
 2. (2) Režim záznamu filmů/časosběrný film
 3. (3) Informace o orientaci záznamu filmu
 4. (4) Velikost snímku
 5. (5) Snímková frekvence
 1. (6) Digitální IS při filmování
 2. (7) Doba záznamu
 3. (8) Formát filmového záznamu
 4. (9) Metoda komprese filmů
 • Pro zjednodušení jsou vynechána vysvětlení u položek, které jsou také zahrnuty v zobrazení základních/podrobných informací pro fotografie, které zde nejsou zobrazeny.

Poznámka

 • Během přehrávání filmu se zobrací „*, *“ u položky [Jemnost] a [Práh] u parametrů [Ostrost] v [Picture Style].