Doba prohlídky

Pokud chcete po snímání podržet zachycený snímek, nastavte [Přidržet]. Pokud nechcete snímky zobrazovat, nastavte [Vyp].

  1. Vyberte možnost [Snímání: Doba prohlídky].

  2. Nastavte možnost času.

Poznámka

  • Je-li nastaveno [Přidržet], snímky budou zobrazené po dobu nastavenou v nabídce [Nastavení: Úspora energie].