Přehrávání

Tato kapitola popisuje témata spojená s přehráváním – fotografií a filmů – a představuje nastavení nabídek na kartě přehrávání ([Přehrávání]).

Upozornění

  • Normální zobrazení nebo výběr na tomto fotoaparátu nebude možný u snímků pořízených na jiných fotoaparátech, nebo u snímků z tohoto fotoaparátu, které byly upraveny nebo přejmenovány na počítači.
  • Mohou se zobrazit i snímky, které nelze použít s funkcemi přehrávání.