Přehrávání na televizoru

Snímky a filmy si můžete prohlížet na televizoru. Stačí fotoaparát připojit k televizoru pomocí běžně dostupného kabelu HDMI.

Pokud se na televizní obrazovce neobjeví obraz, zkontrolujte, zda je položka [Nastavení: Videosystém] správně nastavena na možnost [Pro NTSC] nebo [Pro PAL] (podle videosystému televizoru).

 1. Připojte kabel HDMI k fotoaparátu.

  • Zapojte zástrčku kabelu do konektoru Výstup HDMI mini.
 2. Připojte kabel HDMI k televizoru.

  • Připojte kabel HDMI k portu HDMI IN televizoru.
 3. Zapněte televizor a jeho přepnutím na vstup videa vyberte připojený port.

 4. Přesuňte vypínač napájení na fotoaparátu do polohy Zapnutí.

 5. Stiskněte tlačítko Přehrávání.

  • Snímky se nyní zobrazí na televizoru a na obrazovce fotoaparátu se nezobrazí nic.
  • Snímky se automaticky zobrazí v optimálním rozlišení podle připojeného televizoru.

Upozornění

 • Hlasitost zvuku videa upravte na televizoru. Hlasitost zvuku nelze upravit prostřednictvím fotoaparátu.
 • Před připojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu a televizoru vypněte obě uvedená zařízení.
 • V závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku oříznuta.
 • Ke konektoru fotoaparátu Konektor HDMI micro OUT nepřipojujte výstup z žádného jiného zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
 • Některé sady televizorů nemusí zobrazit snímky z důvodu nekompatibility.
 • Může nějakou dobu trvat, než dojde k zobrazení snímků. Aby nedošlo k prodlevě, nastavte možnost [Nastavení: HDMI rozlišení] na [1080p] ().