Vymazání nastavení komunikace

Veškerá nastavení bezdrátové komunikace lze odstranit. Vymazáním nastavení bezdrátové komunikace zabráníte zobrazení informací o tomto nastavení v případě, kdy fotoaparát někomu zapůjčíte.

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Vymazat nastavení komunikace].

  2. Vyberte možnost [OK].

Upozornění

  • Pokud jste spárovali fotoaparát se smartphonem, na obrazovce pro nastavení Bluetooth u smartphonu vymažte informace o připojení u fotoaparátu, u něhož jste obnovili výchozí nastavení bezdrátové komunikace.

Poznámka

  • Všechna nastavení bezdrátové komunikace lze vymazat výběrem možnosti [Nastavení komunikace] pro nastavení [Další nastavení] v nabídce [Nastavení: Reset. aparát].