Fotografování s dálkovým ovládáním

Dálkové fotografování je podporované s použitím bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 nebo dálkové spouště RS-60E3 (připojení Bluetooth / přes kabel; prodává se samostatně).

Bezdrátové dálkové ovládání BR-E1

Umožňuje fotografování na dálku ze vzdálenosti až 5 metrů od fotoaparátu. Po spárování fotoaparátu a dálkového ovládání BR-E1 () nastavte režim řízení na [Samospoušť s 10sekundovou prodlevou/dálkové ovládání] ().

Provozní pokyny naleznete v návodu k použití dálkového ovládání BR-E1.

Poznámka

  • Pokud je fotoaparát nastaven na fotografování s dálkovým ovládáním, může být čas automatického vypnutí napájení prodloužený.
  • BR-E1 lze rovněž použít k záznamu filmu ().

Dálková spoušť RS-60E3

Dálková spoušť po připojení k fotoaparátu umožňuje snímat vzdáleně prostřednictvím drátového připojení.

Provozní pokyny naleznete v návodu k použití dálkového ovládání RS-60E3.

  1. Otevřete kryt konektorů.

  2. Připojte zástrčku do konektoru pro dálkové ovládání.