Ruční zaostřování

Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, zaostřete ručně podle postupu níže.

 1. Nastavte režim zaostřování na MF.

  • Pro objektivy RF bez přepínače režimů zaostřování

   Nastavte [Snímání: Režim ostření] na [MF].

  • Pro objektivy RF s přepínačem režimů zaostřování

   Nastavte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy MF.

 2. Zvětšete snímek.

  • Když stisknete tlačítko a pak , poměr zvětšení se změní následovně.
 3. Přesuňte zvětšenou oblast.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko DolůTlačítko DolevaTlačítko Doprava přesuňte zvětšenou oblast do pozice pro zaostřování.
  • Chcete-li oblast zvětšení přesunout do středu, stiskněte tlačítko .
 4. Ručně zaostřete.

  • Sledujte zvětšený snímek a zaostřete otáčením zaostřovacího kroužku objektivu.
  • Po správném zaostření se stisknutím tlačítka vraťte do normálního zobrazení.

Nastavení zvýraznění okrajů pro MF (zvýraznění orámování)

Během snímání mohou být okraje zaostřených objektů zobrazeny barevně, aby bylo zaostřování snazší. Můžete nastavit barvu obrysů a upravit citlivost (úroveň) detekce hran (kromě režimů Automatický inteligentní scénický režim/Hybridní Auto).

 1. Vyberte možnost [Snímání: Nast. zvýraz. okrajů pro MF].

 2. Vyberte možnost [Zvýraz. okrajů].

  • Vyberte možnost [Zap].
 3. Nastavte úroveň a barvu.

  • Nastavte podle potřeby.

Upozornění

 • Ve zvětšeném zobrazení se neobjeví zvýraznění okrajů.
 • Během výstupu HDMI se neobjeví zvýraznění okrajů v zařízení připojeném přes HDMI.
 • Zvýraznění okrajů pro MF může být těžko rozlišitelné při vysokých citlivostech ISO, zvláště pokud je nastaveno rozšíření ISO. V případě potřeby snižte citlivost ISO nebo nastavte možnost [Zvýraz. okrajů] na [Vyp].

Poznámka

 • Zvýraznění okrajů, znázorněné na obrazovce, se do snímků nepřenáší.