Kreativní zóna

Režimy kreativní zóny poskytují svobodu snímat různými způsoby tím, že nastavíte preferovanou rychlost závěrky, hodnotu clony, expozici a další.

  • Chcete-li vymazat popis režimu snímání zobrazený při otáčení voličem režimů, stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení ().