Přehrávání filmů

 1. Přepnout zpět na přehrávání.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.
 2. Vyberte film.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte film, který chcete přehrát.
  • V režimu zobrazení jednotlivých snímků jsou filmy označeny ikonou [SETVideosoubory] zobrazenou v levém horním rohu obrazovky.
  • V zobrazení indexu označuje film děrování na levém okraji náhledu. Vzhledem k tomu, že filmy nelze přehrávat v režimu Zobrazení indexu, přepněte stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení na zobrazení jednotlivých snímků.
 3. V zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 4. Vyberte možnost [Přehrávání filmů].

  (1) Reproduktor

  • Spustí se přehrávání filmu.
  • Stisknutím tlačítka můžete přehrávání pozastavit a přejít na panel přehrávání filmu Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
  • Stisknutím tlačítka Tlačítko Doprava při přehrávání přeskočíte asi o 4 s dopředu. A stisknutím tlačítka Tlačítko Doleva přeskočíte asi o 4 s dozadu.
  • Pomocí tlačítek Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů nastavte hlasitost (i během přehrávání).

Panel pro přehrávání filmů

Položka Operace přehrávání
Přehrávání Přehrát Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení přepínáte mezi přehráváním filmů a zastavením přehrávání.
Pomalý pohyb Pomalý pohyb Rychlost pomalého pohybu lze upravit tlačítky Tlačítko DolevaTlačítko Doprava. Rychlost pomalého pohybu se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Skok dozadu Skok dozadu Při každém stisknutí tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení se přeskočí asi o 4 s zpět.
Předchozí políčko Předchozí políčko Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Podržením tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení se bude film převíjet zpět.
Následující políčko Následující políčko Při každém stisknutí Tlačítko rychlého ovládání/nastavení zobrazí film políčko po políčku. Podržením tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení se bude film rychle převíjet dopředu.
Skok dopředu Skok dopředu Při každém stisknutí tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení se přeskočí asi o 4 s dopředu.
Upravit Upravit Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy ().
Zachycení políčka Zachycení políčka Funkce je dostupná pokud přehráváte 4K nebo časosběrné 4K filmy. Umožňuje vyjmout aktuální políčko a uložit ho jako fotografii ve formátu JPEG ().
Hudba na pozadí Hudba na pozadí Slouží k přehrání filmu s vybranou hudbou na pozadí ().
Určená poloha Stav přehrávání
mm' ss" Doba přehrávání (minuty:sekundy)
Hlasitost Hlasitost Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů upravte hlasitost reproduktoru ().

Panel přehrávání krátkých filmů

Položka Operace přehrávání
Přehrávání Přehrát Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení přepínáte mezi přehráváním filmů a zastavením přehrávání.
Pomalý pohyb Pomalý pohyb Rychlost pomalého pohybu lze upravit tlačítky Tlačítko DolevaTlačítko Doprava. Rychlost pomalého pohybu se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Skok dozadu Předchozí klip Slouží k zobrazení prvního políčka předchozího klipu.
Předchozí políčko Předchozí políčko Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Podržením tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení se bude film převíjet zpět.
Následující políčko Následující políčko Při každém stisknutí Tlačítko rychlého ovládání/nastavení zobrazí film políčko po políčku. Podržením tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení se bude film rychle převíjet dopředu.
Skok dopředu Další klip Slouží k zobrazení prvního políčka dalšího klipu.
Vymazání klipu Smazat klip Vymaže aktuální klip.
Upravit Upravit Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy ().
Hudba na pozadí Hudba na pozadí Slouží k přehrání filmu s vybranou hudbou na pozadí ().
Určená poloha Stav přehrávání
mm' ss" Doba přehrávání (minuty:sekundy)
Hlasitost Hlasitost Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů upravte hlasitost reproduktoru ().

Upozornění

 • Když je fotoaparát připojen k televizoru pro přehrávání filmů (), upravte hlasitost pomocí ovládacích prvků televizoru, protože hlasitost nelze upravit stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů.
 • Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo videosoubory obsahují poškozené snímky, přehrávání filmu se možná zastaví.

Poznámka

 • Chcete-li během přehrávání krátkého filmu přeskočit zpět nebo dopředu na začátek předchozího nebo následujícího klipu, stiskněte tlačítka Tlačítko DolevaTlačítko Doprava.