Wi-Fi připojení přes přístupové body

Tato část popisuje postup navázání připojení k síti Wi-Fi přes přístupový bod kompatibilní s WPS (režim PBC).

Nejprve zjistěte umístění tlačítka WPS a jak dlouho má být stisknuté. Navázání připojení Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte možnost.

  • Pokud je zobrazena historie (), stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava přepněte obrazovky.
 3. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

  • Pokud jste vybrali možnost [Smartphone Připojení ke smartphonu], zobrazí se následující zpráva. Pokud je již aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost [Nezobrazovat].
  • Na obrazovce [Připojení ke smartphonu], která se objeví jako další, vyberte [Připojení přes Wi-Fi].
 4. Vyberte možnost [Přepnout síť].

  • Zobrazí se při výběru položky [Smartphone], [Počítač] nebo [Tiskárna].
 5. Vyberte možnost [Zapojit s WPS].

  Poznámka

 6. Vyberte možnost [WPS (režim PBC)].

  • Vyberte možnost [OK].
 7. Připojte se k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi.

  • Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu.
  • Vyberte možnost [OK].
 8. Vyberte možnost [Autom. nastavení].

  • Volbou možnosti [OK] otevřete obrazovku nastavení pro funkci Wi-Fi.
  • Jestliže nastane chyba při možnosti [Autom. nastavení], projděte si část Manuální nastavení IP adresy.
 9. Zadejte nastavení pro funkci Wi-Fi.

  [ Připojení ke smartphonu]

  • Na obrazovce smartphonu pro nastavení Wi-Fi klepněte na SSID (název sítě) zobrazený na fotoaparátu; poté zadejte heslo přístupového bodu pro připojení.

  Přejděte na krok 8 v části Wi-Fi připojení bez použití funkce Bluetooth.

  [ Dálk. ovládání (EOS Utility)]

  Přejděte na krok 7 nebo 8 v části Postup v počítači (2).

  [Tisk prostř. Wi-Fi tiskárny]

  Přejděte ke kroku 6 v části Připojení k tiskárně přes Wi-Fi.

  Registrujte se u služby image.canon.

  Přejděte na krok 5 v části Registrace služby image.canon..

Režim přístupového bodu fotoaparátu

Režim přístupového bodu fotoaparátu představuje režim připojení pro připojení fotoaparátu přímo ke každému zařízení prostřednictvím Wi-Fi. Zobrazí se po výběru možnosti [Smartphone], [Počítač] nebo [Tiskárna] po [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

Manuální nastavení IP adresy

Zobrazené možnosti se liší v závislosti na funkci Wi-Fi.

 1. Vyberte možnost [Ruční nastavení].

  • Vyberte možnost [OK].
 2. Vyberte možnost.

  • Vyberte možnost pro přístup na obrazovku pro číselné zadávání.
  • Chcete-li použít bránu, vyberte možnost [Povolit] a pak vyberte možnost [Adresa].
 3. Zadejte požadované hodnoty.

  • Otáčením ovladače Ovladač přesuňte vstupní pozici v horní části a pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte čísla, která chcete zadat. Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení zadejte vybrané číslo.
  • Chcete-li smazat číslo, které jste právě zadali, stiskněte tlačítko MENU.
  • Po zadání čísel stiskněte tlačítko [OK]. Displej se vrátí na obrazovku z kroku 2.
 4. Vyberte možnost [OK].

  • Po dokončení nastavení všech nezbytných položek vyberte [OK].
  • Pokud si nejste jisti, jaké údaje máte zadat, prostudujte si část Kontrola nastavení sítě nebo se obraťte na správce sítě či jinou osobu s odpovídajícími znalostmi o síti.