Tóny

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Tón].

 2. Vyberte možnost.

  • Povolit

   Po zaostření a v jiných situacích vydá fotoaparát tón.

  • Zakázat

   Zakáže se zvuková signalizace pro potvrzení zaostření, snímání samospouští a v dalších situacích.