Další informace

  • URL pro manuál/software

    Návody k použití můžete stáhnout tak, že vyberete položku [Nastavení: URL pro manuál/software] a pomocí smartphonu naskenujete zobrazený QR kód. K přístupu na zobrazenou webovou adresu URL a stažení softwaru můžete rovněž použít počítač.

  • Zobrazení loga osvědčení

    Výběrem [Nastavení: Zobrazení loga osvědčení] zobrazíte některá loga osvědčení fotoaparátu. Další loga osvědčení naleznete na těle fotoaparátu a na obalu.

  • Firmware

    Výběrem [Nastavení: Firmware] aktualizujete firmware fotoaparátu, objektivu nebo dalšího používaného kompatibilního příslušenství.