Uzamčení expozice (blokování AE)

Expozici můžete uzamknout, když chcete nastavit zaostření a expozici samostatně nebo budete pořizovat více snímků se stejným nastavením expozice. Stisknutím tlačítka Blokování AE zablokujte naměřenou expozici, poté změňte kompozici a vyfotografujte snímek. Lze ji účinně použít u objektů fotografovaných v protisvětle apod.

 1. Zaostřete na objekt.

  • Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
 2. Stiskněte tlačítko Blokování AE.

  • Na obrazovce se zobrazí ikona [Blokování AE] indikující, že expozice je blokována (blokování AE). Blokování AE zrušíte opětovným stisknutím tlačítka Blokování AE.
 3. Změňte kompozici a vyfotografujte snímek.

  • Stiskněte tlačítko spouště.

Upozornění

 • Pokud je hodnota [Snímání: Auto Lighting Optimizer/Snímání: Automatická optimalizace jasu] () nastavena na libovolné jiné nastavení než [Zakázat], snímek se může stále zdát příliš jasný i v případě nastavení snížené kompenzace expozice ke ztmavení snímků.

Účinek blokování AE

Režim měření () Volba AF bodu ()
Automatický výběr Ruční výběr
Poměrové měření Expozice vystředěná na AF bod v zaostření je zablokována. Expozice vystředěná na vybraný AF bod je zablokována.
Částečné měření Bodové měření Celoplošné měření se zdůrazněným středem Blokování AE se použije u středového AF bodu.

Celoplošná expozice je uzamčená, pokud je možnost [Poměrové měření] nastavená s fotoaparátem konfigurovaným na ruční zaostřování ().

Poznámka

 • Blokování AE není při použití dlouhých expozic možné.