Zobrazení indexu (zobrazení více snímků)

  1. Přepněte do režimu zobrazení indexu.

    • Během přehrávání snímků stiskněte tlačítko Index.
    • Zobrazení indexu 4 snímků. Vybraný snímek je zvýrazněn oranžovým rámečkem. Když znovu stisknete tlačítko Index, zobrazení se změní z 9 snímků na 36 a pak na 100. Když znovu stisknete tlačítko Zvětšení/zmenšení, zobrazení se změní ze 100 snímků na 36, 9, 4 a pak na zobrazení jednotlivých snímků.
  2. Procházení snímků

    • Stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko DolůTlačítko DolevaTlačítko Doprava přesuňte oranžový rámeček výběru snímku.
    • Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení v režimu zobrazení indexu se vybraný snímek zobrazí v režimu zobrazení jednotlivých snímků.