Nasazení a sejmutí objektivů RF/RF-S

Upozornění

 • Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
 • Při nasazování nebo snímání objektivu přesuňte vypínač napájení fotoaparátu do polohy Vypnutí.
 • Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.

Rady pro zamezení vzniku šmouh a prachu

 • Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
 • Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit na fotoaparát krytku těla.
 • Před nasazením odstraňte z krytky těla šmouhy a prach.

Nasazení objektivu

 1. Sejměte krytky.

  • Sejměte zadní krytku objektivu (1) a krytku těla (2) otočením ve směru znázorněném šipkami na obrázku.
 2. Nasaďte objektiv.

  • Vyrovnejte červenou značku pro nasazení na objektivu s červenou značkou pro nasazení na fotoaparátu a otáčejte objektivem ve směru znázorněném šipkou, dokud nezaskočí na místo.
 3. Nastavte režim zaostřování na Automatické zaostřování (AF).

  • Automatické zaostřování (AF) označuje automatické zaostřování (Autofocus).
  • MF označuje ruční zaostřování (Manual focus). Automatické zaostřování je vypnuté.
  • Pro objektivy RF bez přepínače režimů zaostřování

   Nastavte [Snímání: Režim ostření] na [AF].

   Poznámka

   • Není dostupné v režimu .
  • Pro objektivy RF s přepínačem režimů zaostřování

   Nastavte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy Automatické zaostřování (AF). Protože nastavení objektivu má přednost, nastavení fotoaparátu se nijak neprojeví.

 4. Sejměte přední krytku objektivu.

Sejmutí objektivu

 • Stiskněte uvolňovací tlačítko objektivu a otočte objektivem ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.

  • Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
  • Připevněte zadní krytku objektivu k sejmutému objektivu.