Výběr stylu Picture Style

Pouze výběrem některé předvolby Picture Style můžete dosáhnout charakteristik snímku efektivně odpovídajících požadovanému vyznění fotografie nebo objektu.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Picture Style].

 2. Vyberte styl Picture Style.

Charakteristiky stylů Picture Style

 • [] Automaticky

  Tóny barev budou automaticky upraveny tak, aby odpovídaly fotografované scéně. Barvy budou vypadat živě pro modrou oblohu, zeleň a západ slunce ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo při západu slunce.

  Poznámka

  • Pokud není dosažen požadovaný tón barev při nastavení možnosti [Automaticky], použijte jiný styl Picture Style.
 • [] Standardní

  Snímek obsahuje živé barvy a je ostrý a výrazný. Vhodné pro většinu scén.

 • [] Portrét

  Pro jemné odstíny pokožky s mírně slabší ostrostí. Vhodný pro detailní portréty.

  Odstín pokožky lze upravit změnou možnosti [Tón barvy], jak je popsáno v části Nastavení a efekty.

 • [] Krajina

  Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným doostřením a výrazným vzhledem. Je vhodný pro působivou krajinu.

 • [] Jemný detail

  Pro podrobné vykreslení jemných obrysů objektu a jemných textur. Barvy budou nepatrně živější.

 • [] Neutrální

  Pro pozdější retušování v počítači. Změní snímky na utlumené, s nižším kontrastem a přirozenými tóny barev.

 • [] Věrný

  Pro pozdější retušování v počítači. Věrně reprodukuje skutečné barvy objektů tak, jak byly změřené na denním světle s barevnou teplotou 5200K. Utlumí snímky s nižším kontrastem.

 • [] Černobílý

  Umožňuje vytvářet černobílé snímky.

  Upozornění

  • Ze snímků JPEG snímaných pomocí možnosti [Černobílý] stylu Picture Style není možné obnovit barevné snímky.
 • [] Uživ. def. 1–3

  Můžete přidat nový styl na základě předvoleb, jako jsou [Portrét] nebo [Krajina] nebo soubor stylu Picture Style, a pak ho dle potřeby upravit (). Snímky, které jste pořídili s použitím stylu a které jste zatím nepřizpůsobili, budou mít stejnou charakteristiku jako výchozí nastavení [Automaticky].

Symboly

Ikony na obrazovce výběru Picture Style představují [Síla], [Jemnost] a [Práh] pro možnost [Ostrost] a také [Kontrast] a další parametry. Číslice udávají hodnoty těchto nastavení uvedených pro daný styl Picture Style.

Ostrost
Síla
Jemnost
Práh
Kontrast
Saturace
Tón barvy
Efekt filtru (Černobílý)
Efekt tónování (Černobílý)

Upozornění

 • Pro záznam filmu se u parametrů [Jemnost] a [Práh] možnosti [Ostrost] zobrazí symbol *. Hodnoty [Jemnost] a [Práh] se neaplikují na filmy.