Filmy s efektem Miniatury

Když rozmažete oblasti snímku mimo vybranou oblast, můžete snímat filmy s aplikovaným efektem miniaturního modelu. Před záznamem můžete také vybrat rychlost přehrávání a vytvářet filmy, které se podobají miniaturním scénám s rychle se pohybujícími lidmi a objekty. Pamatujte, že se nezaznamená zvuk.

 1. Vyberte možnost [Film s efektem Miniatury (vyp.)].

  • Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení a na obrazovce rychlého ovládání vyberte možnost [Film s efektem Miniatury (vyp.)].
  • Jako rychlost přehrávání vyberte [Film s efektem Miniatury (5x)], [Film s efektem Miniatury (10x)] nebo [Film s efektem Miniatury (20x)].
 2. Posuňte rámeček scény.

  • Použijte rámeček scény pro nastavení oblasti, která má vypadat ostře.
  • Stisknutím tlačítka Volba AF bodu aktivujete pohyb rámečku scény, který se zobrazí oranžově.
  • Chcete-li změnit orientaci rámečku scény, použijte tlačítka Tlačítko DolevaTlačítko Doprava, pokud je ve vodorovné orientaci, nebo tlačítka Tlačítko NahoruTlačítko Dolů, pokud je ve svislé orientaci.
  • Vodorovný rámeček scény posunete stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů a svislý rámeček scény posunete stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava.
  • Chcete-li rámeček scény opět přesunout do středu, stiskněte tlačítko INFO.
  • Pro potvrzení pozice rámečku scény stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Potom nastavte AF bod.
 3. Přesuňte AF bod.

  • AF bod změní barvu na oranžovou a je možné s ním hýbat.
  • Stiskněte tlačítka Tlačítko NahoruTlačítko DolůTlačítko DolevaTlačítko Doprava pro přesun AF bodu na pozici, na kterou se má zaostřit.
  • Doporučujeme vyrovnat AF bod s rámečkem scény.
  • Chcete-li vrátit AF bod do středu obrazovky, stiskněte tlačítko INFO.
  • Pro potvrzení pozice AF bodu stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
 4. Zaznamenejte film.

  • Stiskněte tlačítko snímání filmů.

Rychlost a doba přehrávání (pro 1minutový film)

Rychlost Doba přehrávání
5× (Film s efektem Miniatury) Přibližně 12 s
10× (Film s efektem Miniatury) Přibližně 6 s
20× (Film s efektem Miniatury) Přibližně 3 s

Upozornění

 • Když chcete, aby se lidé a objekty ve scéně při přehrávání rychle pohybovali, vyberte před záznamem filmu možnost [Film s efektem Miniatury (5x)], [Film s efektem Miniatury (10x)] nebo [Film s efektem Miniatury (20x)]. Filmy se budou podobat scénám v miniaturním modelu.
 • Nezaznamená se zvuk.