Nastavení podmínek hledání snímků

Je možné filtrovat zobrazení obrazů podle vlastních podmínek vyhledávání. Po nastavení podmínek hledání můžete přehrávat a zobrazit pouze vyhledané snímky.

Filtrované snímky můžete také chránit, hodnotit, přehrávat v prezentaci, vymazat a provádět s nimi ostatní operace.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků].

 2. Nastavte podmínky vyhledávání.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů vyberte některou možnost.
  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava danou možnost nastavíte.
  • Nalevo od možnosti se zobrazí zaškrtávací znaménko [Zaškrtnutí] (1). (Zadáno jako podmínka hledání.)
  • Pokud možnost vyberete a stisknete tlačítko INFO, symbol [Zaškrtnutí] se odebere (což zruší stav hledání).
  Možnost Popis
  Hodnocení Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (hodnocení).
  Datum Zobrazí se snímky s vybraným datem pořízení.
  Složka Zobrazí se snímky ve zvolené složce.
  Chránit Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (ochrana).
  Typ souboru (1) Zobrazí se snímky se zvoleným typem souboru.
  Typ souboru (2) Zobrazí se krátké filmy.
 3. Použijte podmínky vyhledávání.

  • Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení a přečtěte si zobrazenou zprávu.
  • Vyberte možnost [OK].

   Je použita podmínka hledání.

 4. Zobrazte nalezené snímky.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.

   Přehrají se pouze snímky odpovídající zadané podmínce (filtrované).

   Při zobrazení filtrovaných snímků bude obrazovka ohraničená žlutým rámečkem (2).

Vymazání podmínek hledání

Přejděte na obrazovku v kroku 2 a stisknutím tlačítka Volba AF bodu vymažte všechny podmínky hledání.

Upozornění

 • Pokud kritériím vyhledávání neodpovídá žádný snímek, stisknutí tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení v kroku 3 nemá žádný efekt.

Poznámka

 • Pokud budete realizovat operace spojené s napájením, kartou nebo úpravami snímků, může dojít k vymazání kritérií vyhledávání.
 • Když je zobrazena obrazovka nastavení [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků], může se čas automatického vypnutí napájení prodloužit.