Připojení Wi-Fi/Bluetooth

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

  2. Vyberte možnost, ke které se má fotoaparát připojit.

Připojení ke smartphonu ()

S využitím speciální aplikace Camera Connect na smartphonech nebo tabletech (souhrnně se v tomto návodu uvádí jako „smartphony“) můžete dálkově ovládat fotoaparát a procházet snímky ve fotoaparátu pomocí připojení Wi-Fi.

Po spárování fotoaparátu se smartphonem podporujícím funkci Bluetooth s technologií nízké energie (dále jen „Bluetooth“) potřebujete použít smartphone pouze k připojení pomocí Wi-Fi.

Dálk. ovládání (EOS Utility) ()

Připojte fotoaparát k počítači přes Wi-Fi a ovládejte fotoaparát na dálku pomocí aplikace EOS Utility (software EOS). Snímky na fotoaparátu lze rovněž posílat do počítače automaticky.

Tisk prostř. Wi-Fi tiskárny ()

Připojte fotoaparát k tiskárně přes Wi-Fi a tiskněte snímky.

Načtení na webové stránky ()

Snímky lze poslat přímo z fotoaparátu do cloudové služby image.canon pro zákazníky společnosti Canon, kteří vyplní členskou registraci (bezplatná). Originální soubory nebo snímky poslané do služby image.canon jsou zachovávány po dobu 30 dní bez omezení velikosti úložiště a mohou být staženy do počítačů nebo přeneseny na jiné webové služby.

Připojení k dálk. ovládání ()

Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování s dálkovým ovládáním.