Kontrola nastavení sítě

  • Windows

    Otevřete Windows [Příkazový řádek], poté zadejte „ipconfig/all“ a stiskněte tlačítko Enter.

    Navíc k údajům IP adresy přiřazené počítači se také zobrazí maska podsítě, brána a server DNS.

  • Operační Systém macOS

    V operačním systému macOS spusťte aplikaci [Terminál], zadejte příkaz „ifconfig -a“, následně stiskněte tlačítko Zpět. IP adresa přiřazená počítači je uvedena v položce [enX] (X: číslo) vedle [inet], ve formátu „***.***.***.***“.

    Informace o aplikaci [Terminál] naleznete v nápovědě k operačnímu systému macOS.

Chcete-li zabránit použití stejné IP adresy pro počítač a další zařízení v síti, pak v procesech popsaných v části Manuální nastavení IP adresy změňte při konfiguraci IP adresy přiřazené fotoaparátu číslici, která se nachází nejvíce vpravo.

Příklad: 192.168.1.10