Formátování karty

Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována (inicializována) v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.

Upozornění

 • Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat uložených na kartě. Vymazány budou i chráněné snímky, zkontrolujte proto, zda se na kartě nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby přeneste před formátováním karty snímky a data do počítače nebo do jiného zařízení.
 1. Vyberte možnost [Nastavení: Formátovat kartu].

 2. Naformátujte kartu.

  • Vyberte možnost [OK].
  • Při nízkoúrovňovém formátování stiskněte tlačítko INFO, aby se doplnilo zatržítko [Zaškrtnutí] k položce [Nízkoúrovňové form.], a poté vyberte tlačítko [OK].

Poznámka

 • Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší než kapacita uvedená na samotné kartě.
 • Toto zařízení obsahuje technologii exFAT, k níž poskytla licenci společnost Microsoft.

Doporučení Podmínky vyžadující naformátování karty

 • Je-li karta nová.
 • Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo počítači.
 • Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
 • Zobrazí se chyba týkající se karty.

Nízkoúrovňové formátování

 • Nízkoúrovňové formátování proveďte, pokud je rychlost zápisu nebo čtení karty pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kartě.

 • Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování zformátuje všechny sektory na kartě, do kterých lze zaznamenávat, bude trvat déle než normální formátování.

 • Probíhající nízkoúrovňové formátování paměťové karty můžete zrušit výběrem možnosti [Storno]. I v tomto případě už bude dokončeno normální formátování a kartu bude možné používat obvyklým způsobem.

Formáty souborů na kartě

 • Karty SD/SDHC budou naformátovány systémem FAT32. Karty SDXC budou naformátovány systémem exFAT.

 • Jednotlivé filmy zaznamenané na karty ve formátu exFAT se zaznamenávají jako jeden soubor (bez rozdělení na více souborů), i když přesahují 4 GB, takže výsledný videosoubor přesáhne 4 GB.

  Upozornění

  • Je možné, že karty SDXC naformátované na tomto fotoaparátu nepůjdou použít v jiných fotoaparátech. Také upozorňujeme, že karty naformátované systémem exFAT nemusí být rozpoznány některými operačními systémy počítačů nebo čtečkami karet.
  • Formátování nebo vymazání dat na kartě pouze nezajistí úplné vymazání dat. Nezapomeňte na tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci karty proveďte příslušná opatření, např. kartu fyzicky zničte, abyste zabránili úniku osobních informací.