Úprava prvních a posledních scén filmu

 1. V zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 2. Vyberte možnost [Přehrávání filmů].

  • Zahájí se přehrávání filmu.
 3. Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení pozastavte film.

 4. Na panelu pro přehrávání filmů vyberte ikonu [Upravit].

 5. Určete část, která má být vynechána.

  • Vyberte buď [] (Střih začátek), nebo [] (Střih konec).
  • Stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava se vrátíte zpět nebo přejdete vpřed vždy o jeden snímek (nebo videomomentku). Chcete-li rychle přejít dopředu, podržte tlačítko Tlačítko Doprava.
  • Po výběru části, kterou chcete vynechat, stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Část, která je označena linkou u dolního okraje obrazovky, zůstane zachována.
 6. Zkontrolujte upravený film.

  • Upravený film přehrajete výběrem tlačítka [Přehrávání].
  • Chcete-li upravenou část změnit, přejděte zpět na krok 5.
  • Úpravu zrušíte stisknutím tlačítka MENU.
 7. Uložte změny.

  • Vyberte možnost [Uložit a ukončit] (1).
  • Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
  • Chcete-li film uložit jako nový soubor, vyberte možnost [Nový soubor], nebo ho uložte a přepište původní videosoubor, vyberte možnost [Přepsat].
  • Výběrem možnosti [Uložení komprimované verze] (2) uložíte komprimovanou verzi souboru. Filmy v rozlišení 4K se před kompresí konvertují na filmy v kvalitě Full HD.
  • Výběrem položky [OK] na potvrzovací obrazovce uložíte upravený film a přejdete zpět na obrazovku pro přehrávání filmů.

Upozornění

 • Protože se úpravy provádí po jednosekundových krocích (v poloze označené ikonou [Určená poloha] dole na obrazovce), může se skutečná poloha oříznutí filmu mírně lišit od vámi určené polohy.
 • Pomocí tohoto fotoaparátu nelze upravovat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
 • Film nelze upravovat, když je fotoaparát připojen k počítači.
 • Možnost [Uložení komprimované verze] není dostupná u filmů vytvořených s funkcí [Uložit komprim. verzi], protože je nelze ještě víc zkomprimovat a uložit.