Registrace stylu Picture Style

Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je [Portrét] nebo [Krajina], upravit jeho požadovaným způsobem a uložit jej pomocí položky [Uživ. def. 1] – [Uživ. def. 3]. To je užitečné při vytváření více stylů Picture Style s různými nastaveními.

Styly Picture Style, které jste do fotoaparátu přidali prostřednictvím softwaru EOS Utility (software EOS, ) můžete podle potřeby upravit zde.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Picture Style].

 2. Vyberte uživatelsky definované číslo stylu.

  • Vyberte číslo od [Uživ. def. 1] do [Uživ. def. 3] a následně stiskněte tlačítko INFO.
 3. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

  • Po výběru možnosti [Picture Style] stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
 4. Vyberte základní Picture Style.

  • Vyberte základní styl Picture Style.
  • Tímto způsobem též vyberte styly při upravování stylů uložených do fotoaparátu prostřednictvím nástroje EOS Utility (software EOS).
 5. Vyberte možnost.

 6. Nastavte úroveň efektu.

  • Stisknutím tlačítka MENU uložte upravené nastavení a přejděte zpět na obrazovku výběru Picture Style.

   Základní Picture Style bude uveden vpravo od položky [Uživ. def. *].

   Modré názvy stylu indikují, že jsou změněny výchozí hodnoty nastavení.

Upozornění

 • Pokud je určitý Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def. *], dojde po změně základního Picture Style k vymazání nastavení parametrů dříve uloženého uživatelského stylu Picture Style.
 • Když provedete [Zákl. nastavení] v části [Nastavení: Reset. aparát] (), nastavení [Uživ. def. *] se resetuje.

Poznámka

 • Chcete-li snímat s uloženým stylem Picture Style, vyberte [Uživ. def. *] a pořiďte snímek.
 • Postup registrace souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití ().