Ochrana snímků

Důležité snímky můžete chránit před jejich nechtěným smazáním.

Ochrana jednotlivého snímku

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Ochrana snímků].

 2. Vyberte možnost [Výběr snímků].

 3. Vyberte požadovaný snímek.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte snímek, který chcete chránit.
 4. Nastavte ochranu snímku.

  • Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení ochráníte zvolený snímek. Bude potom označen ikonou Ochrana (1) v horní části obrazovky.
  • Ke zrušení ochrany a vymazání ikony Ochrana stiskněte znovu tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Chcete-li nastavit ochranu pro další snímek, opakujte kroky 3 a 4.

Určení rozsahu chráněných snímků

Při prohlížení snímků v Zobrazení indexu můžete zadat první a poslední snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které chcete chránit.

 1. Vyberte možnost [Vybrat rozsah].

  • Vyberte možnost [Vybrat rozsah] v nabídce [Přehrávání: Ochrana snímků].
 2. Určete rozsah snímků.

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Dále vyberte poslední snímek (koncový bod). Snímky v zadaném rozsahu budou chráněny a zobrazí se ikona Ochrana.
  • Chcete-li vybrat další snímek, který chcete chránit, opakujte krok 2.

Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě

Můžete najednou nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo na kartě.

 • Pokud vyberete možnost [Všechny snímky ve složce] nebo [Všechny snímky na kartě] v části [Přehrávání: Ochrana snímků], všechny snímky ve složce nebo na kartě budou chráněny.
 • Chcete-li zrušit ochranu, vyberte možnost [Zruš. ochr. všech sn. ve složce] nebo [Zruš. ochr. všech sn. na kartě].
 • Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání snímků pomocí [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] (), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.] a [Zruš.ochr.nalez.].

  • Pokud vyberete položku [Všech. nalez.sn.], budou všechny snímky filtrované podle podmínek vyhledávání chráněny.
  • Pokud vyberete položku [Zruš.ochr.nalez.], ochrana všech filtrovaných snímků se zruší.

Upozornění

 • Při naformátování karty () budou vymazány i chráněné snímky.

Poznámka

 • Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit ochranu.
 • Pokud vymažete všechny snímky (), zůstanou uchovány pouze chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat všechny nepotřebné snímky najednou.