Základní zóna

V této kapitole je popsáno použití režimů základní zóny na voliči režimů tak, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

Při použití režimů základní zóny stačí zaměřit fotoaparát na fotografovaný objekt a stisknout tlačítko spouště. Vše ostatní nastaví fotoaparát automaticky.