Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání

Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování s dálkovým ovládáním ().

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte možnost [Připojení k dálk. ovládání].

 3. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

 4. Párování zařízení.

  • Jakmile se objeví obrazovka [Párování], stiskněte a podržte tlačítka W a T na BR-E1 současně na dobu alespoň 3 sekund.
  • Jakmile zpráva potvrdí, že je fotoaparát spárovaný s BR-E1, stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
 5. Nastavte fotoaparát na dálkově ovládané fotografování.

  • Při fotografování vyberte jako režim řízení [Samospoušť s 10sekundovou prodlevou/dálkové ovládání] nebo [Samospoušť s 2sekundovou prodlevou/dálkové ovládání] ().
  • Pro záznam filmu nastavte možnost [Snímání: Dálk. ovládání] na hodnotu [Povolit].
  • Pokyny po dokončení párování najdete v Návodu k použití bezdrátového dálkového ovládání BR-E1.

Upozornění

 • Připojení Bluetooth spotřebovávají napájení z baterie, i když byla aktivována funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.

Poznámka

 • Když nebudete používat funkci Bluetooth, doporučujeme ji nastavit v kroku 1 na možnost [Zakázat].

Zrušení párování

Před spárování fotoaparátu s jiným ovládáním BR-E1 nejprve vymažte informace o propojeném dálkovém ovládání.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte možnost [Připojení k dálk. ovládání].

 3. Vyberte možnost [Smazat informace o připojení].

 4. Vyberte možnost [OK].