Výřez

Zachycený snímek JPEG můžete oříznout a uložit jako další snímek. Oříznutí je možné pouze u snímků JPEG. Snímky snímané ve formátu RAW nelze oříznout.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Výřez].

 2. Vyberte požadovaný snímek.

  • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte snímek, který chcete oříznout.
 3. Nastavte rámeček ořezu.

  • Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení zobrazíte rámeček ořezu.
  • Oblast snímku ohraničená rámečkem ořezu se ořízne.
  • Změna velikosti rámečku ořezu

   Stisknutím tlačítka Zvětšení/zmenšení nebo Index změníte velikost rámečku ořezu. Čím je rámeček ořezu menší, tím více se oříznutý snímek bude jevit zvětšený.

  • Změna poměru stran a orientace rámečku ořezu

   Otáčením ovladače Ovladač vyberte Poměr stran rámečku ořezu. Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení změníte poměr stran rámečku ořezu.

  • Přesunutí rámečku ořezu

   Pomocí tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko DolůTlačítko DolevaTlačítko Doprava lze rámeček posouvat svisle i vodorovně. Posouvejte rámeček ořezu, dokud nebude pokrývat požadovanou oblast snímku.

  • Oprava sklonu

   Sklon snímku lze opravit o ±10°. Otáčením ovladače Ovladač vyberte Korekce sklonu a pak stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Kontrolujte náklon podle mřížky a při tom otáčením ovladače Ovladač snímek narovnejte. Po dokončení korekce stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 4. Zkontrolujte oblast snímku, kterou chcete oříznout.

  • Otáčením ovladače Ovladač vyberte Oblast ořezu a pak stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení. Zobrazí se oblast snímku, která se má oříznout.

 5. Uložte změny.

  • Otáčením ovladače Ovladač vyberte Oříznutí a uložení a pak stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Výběrem položky [OK] uložte oříznutý snímek.
  • Zkontrolujte cílovou složku a číslo souboru snímku a vyberte tlačítko [OK].
  • Chcete-li oříznout další snímek, opakujte kroky 2 až 5.

Upozornění

 • Poloha a velikost rámečku ořezu se může změnit v závislosti na úhlu nastaveném pro korekci sklonu.
 • Po uložení oříznutého snímku jej nelze znovu oříznout ani změnit jeho velikost.
 • Informace o zobrazení AF bodu () a data pro odstranění prachu () nebudou ke snímkům s ořezem přidány.