Připojení ke smartphonu

Po spárování fotoaparátu se smartphonem kompatibilním s Bluetooth můžete provádět následující úkony.

 • Provést Wi-Fi připojení pomocí pouze smartphonu ().
 • Provést připojení Wi-Fi s fotoaparátem, i když je vypnutý ().
 • Ke snímkům doplňovat informace o poloze pomocí informací GPS získaných smartphonem ().
 • Ovládat fotoaparát vzdáleně ze smartphonu ().

Po připojení fotoaparátu k smartphonu přes Wi-Fi můžete rovněž provést následující úkony.

 • Procházet a ukládat snímky na fotoaparátu ze smartphonu ().
 • Ovládat fotoaparát vzdáleně ze smartphonu ().
 • Poslat snímky z fotoaparátu do smartphonu ().

Zapnutí Bluetooth a Wi-Fi na smartphonu

Na obrazovce nastavení smartphonu zapněte funkci Bluetooth a Wi-Fi. Vezměte na vědomí, že párování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení funkce Bluetooth na smartphonu.

Poznámka

Instalace aplikace Camera Connect do smartphonu

V smartphonu se systémem iOS nebo Android musí být nainstalována bezplatná aplikace Camera Connect.

 • Použijte nejnovější verzi operačního systému smartphonu.
 • Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z internetového obchodu Google Play nebo App Store. Služby Google Play nebo App Store lze také otevřít pomocí QR kódů, které se zobrazí, když je fotoaparát spárován se smartphonem nebo připojen přes Wi-Fi ke smartphonu.

Poznámka

 • Informace o operačních systémech podporovaných aplikací Camera Connect naleznete na stránce pro stažení Camera aplikace Camera Connect.
 • Může se stát, že vzorové obrazovky a další informace v tomto návodu nebudou odpovídat prvkům aktuálního uživatelského rozhraní po aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo po aktualizaci na Camera Connect, Android nebo iOS.

Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth přes Wi-Fi

 • Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

  2. Vyberte možnost [SmartphonePřipojení ke smartphonu].

  3. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

  4. Vyberte možnost.

   • Pokud je již aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost [Nezobrazovat].
   • Pokud není nainstalovaná aplikace Camera Connect, vyberte možnost [Android] nebo [iOS], naskenujte zobrazený QR kód pomocí smartphonu; otevřete Google Play nebo App Store a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
  5. Vyberte možnost [Párování přes Bluetooth].

   • Proces párování zahájíte stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

   • Pokud se po spárování s jedním smartphonem chcete spárovat ještě s jiným smartphonem, vyberte [OK] na výše uvedené obrazovce.

 • Kroky prováděné na smartphonu (1)

  1. Spusťte aplikaci Camera Connect.

   • Podle pokynů v aplikaci vyberte fotoaparát pro párování.
 • Kroky na fotoaparátu (2)

  1. Vyberte možnost [OK].

  2. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

   • Párování je nyní kompletní a fotoaparát je připojen ke smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth.
   • Jakmile se na smartphonu zobrazí zpráva, použijte smartphone podle příslušných pokynů.

  Upozornění

  • Fotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více zařízením současně pomocí Bluetooth. Přechod na jiný smartphone pro připojení Bluetooth je popsán v části Změna nebo odstranění nastavení připojení.
  • Připojení přes Bluetooth spotřebovává napájení z baterie, i když byla aktivována funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu. Proto může být baterie při použití fotoaparátu vybitá.
  • Odstraňování problémů párování
  • Uchovávání záznamů o párování pro dříve spárované fotoaparáty na smartphonu zabrání, aby se spároval s tímto fotoaparátem. Než se opět pokusíte o spárování, odstraňte záznamy o párování pro dříve spárované fotoaparáty z obrazovky nastavení funkce Bluetooth smartphonu.

  Poznámka

  • Po navázání připojení pomocí Bluetooth můžete ovládat fotoaparát tak, aby posílal snímky do smartphonu ().
 • Kroky prováděné na chytrém zařízení (2)

  1. Klepněte na některou funkci Camera Connect.

   • Podrobnosti o funkcích aplikace Camera Connect naleznete v Hlavní funkce Camera Connect.
   • Klepnutím na funkci Camera Connect zahájíte připojení přes Wi-Fi.
   • Po navázání připojení k síti Wi-Fi se zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
   • Na displeji fotoaparátu se zobrazí ikona [SmartphoneWi-Fi zapnuto].
 • Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je teď dokončeno.

  • Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části Ukončení připojení přes Wi-Fi.
  • Po ukončení připojení Wi-Fi se fotoaparát přepne na připojení Bluetooth.
  • Chcete-li se znovu připojit přes Wi-Fi, spusťte aplikaci Camera Connect a poklepejte na funkci, kterou chcete použít.
 • Obrazovka [SmartphoneWi-Fi zapnuto]

  • Odpoj/ukonč.

   • Ukončí připojení Wi-Fi.
  • Potvrdit nast.

   • Nastavení lze zkontrolovat.
  • Podr. o chybě

   • Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti chyby.

Hlavní funkce Camera Connect

Images on camera/Snímky ve fotoaparátu

 • Snímky lze procházet, mazat nebo hodnotit.
 • Snímky lze ukládat do smartphonu.
 • Efekty lze použít na snímky RAW ze smartphonu (Kreativní asistent).

Remote live view shooting/Dálkové snímání s živým náhledem

 • Tato funkce umožňuje dálkové pořizování snímků po zobrazení živého snímku na smartphonu.

Auto transfer/Automatický přenos

 • Tato funkce umožňuje úpravu nastavení fotoaparátu a aplikace pro automatický přenos snímků ().

Bluetooth remote controller/Dálkový ovladač Bluetooth

 • Umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu spárovaného přes Bluetooth. (Není k dispozici při připojení přes Wi-Fi.)
 • Když používáte funkci dálkového ovladače Bluetooth, je funkce Automatické vypnutí napájení vypnuta.

Camera settings/Nastavení fotoaparátu

 • Můžete změnit nastavení fotoaparátu.

Na hlavní obrazovce aplikace Camera Connect můžete zkontrolovat další funkce.

Udržování připojení Wi-Fi, když je fotoaparát vypnutý

I když je vypínač napájení fotoaparátu nastaven na pozici Vypnutí, pokud je fotoaparát spárován se smartphonem přes Bluetooth, můžete použít smartphone pro připojení přes Wi-Fi a procházet snímku na fotoaparátu nebo provádět jiné operace.

Pokud se nechcete připojit k fotoaparátu přes Wi-Fi když je vypnutý, nastavte položku [Režim V letadle] na [Zap] nebo nastavte položku [Bluetooth nastav.] na [Zakázat].

Upozornění

 • Funkci nelze nadále používat, pokud jsou vynulována bezdrátová nastavení nebo jsou ze smartphonu vymazány informace o připojení.

Zrušení párování

Spárování se smartphonem proveďte následujícím způsobem.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte možnost [SmartphonePřipojení ke smartphonu].

  • Pokud je zobrazena historie (), stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava přepněte obrazovku.
 3. Vyberte možnost [Editovat/smazat zařízení].

 4. Vyberte smartphone, u něhož chcete zrušit párování.

  • Smartphony, které jsou aktuálně spárovány s fotoaparátem, jsou označeny [Bluetooth].
 5. Vyberte možnost [Smazat informace o připojení].

 6. Vyberte možnost [OK].

 7. Vymazat informace z fotoaparátu na smartphonu.

  • V nabídce smartphonu určené k nastavení funkce Bluetooth vymažte informace o fotoaparátu zaregistrované na smartphonu.

Wi-Fi připojení bez použití funkce Bluetooth

 • Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

  2. Vyberte možnost [SmartphonePřipojení ke smartphonu].

   • Pokud je zobrazena historie (), stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava přepněte obrazovku.
  3. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

  4. Vyberte možnost.

   • Pokud je již aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost [Nezobrazovat].
  5. Vyberte možnost [Připojení přes Wi-Fi].

  6. Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo.

   • Zkontrolujte SSID (1) a Heslo (2) zobrazené na obrazovce fotoaparátu.
   • Pokud v nabídce [Nastavení sítě Wi-Fi] () nastavíte [Heslo] na [Žádné], nezobrazí se a nebude potřeba žádné heslo.

  Poznámka

  • Výběrem možnosti [Přepnout síť] v kroku 6 můžete navázat připojení přes Wi-Fi pomocí přístupového bodu ().
 • Postupy na chytrém telefonu

  1. Ovládejte smartphone pro navázání připojení k síti Wi-Fi.

   Obrazovka smartphonu (příklad)

  2. Spusťte aplikaci Camera Connect a spárujte s fotoaparátem.

 • Kroky na fotoaparátu (2)

  1. Vyberte možnost [OK].

Připojení ke smartphonu přes Wi-Fi je teď dokončeno.

Poznámka

 • V případě připojení přes Wi-Fi můžete během přehrávání odesílat obrázky do smartphonu z obrazovky rychlého ovládání ().

Automatický přenos snímků po pořízení každého snímku

Snímky lze odesílat do smartphonu automaticky. Před provedením následujících kroků se ujistěte, že jsou fotoaparát a smartphone propojeny přes Wi-Fi.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Nastavení sítě Wi-Fi].

 2. Vyberte možnost [Po sním. poslat do smartphonu].

 3. Nastavte [Poslat automat.] na [Povolit].

 4. Nastavte [Velikost k poslání].

 5. Vyfotografujte snímek.

Posílání snímků do smartphonu z fotoaparátu

Snímky z fotoaparátu do spárovaného smartphonu můžete odesílat přes Bluetooth (pouze zařízení Android) nebo přes připojení Wi-Fi.

 1. Přepnout zpět na přehrávání.

 2. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 3. Vyberte [Smartphone Poslat sním. do smartp.].

  • Pokud tento krok provedete, když jste připojeni přes Bluetooth, zobrazí se zpráva a připojení se přepne na Wi-Fi.
 4. Vyberte možnosti odesílání a odešlete snímky.

(1) Posílání jednotlivých snímků

 1. Vyberte snímek, který chcete odeslat.

  • Pomocí ovladače Ovladač nebo tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Chcete-li vybrat snímek ze zobrazení indexu, stiskněte tlačítko Index.
 2. Vyberte možnost [Poslat zobraz.].

  • V položce [Velikost k poslání] můžete vybrat velikost snímků k odeslání.
  • Při posílání filmů můžete v položce [Kval. k poslání] vybrat kvalitu snímků filmů.

(2) Posílání více vybraných snímků

 1. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 2. Vyberte možnost [Poslat vybrané].

 3. Vyberte snímky k odeslání.

  • Pomocí ovladače Ovladač nebo tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
  • Stisknutím tlačítka Index můžete vybrat snímky ze zobrazení po třech snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko Zvětšení.
  • Po výběru snímků k odeslání stiskněte tlačítko MENU.

   Je-li zobrazena zpráva, vyberte [OK].

 4. Vyberte možnost [Velikost k poslání].

  • Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku.

  • Při posílání filmů vyberte v položce [Kval. k poslání] kvalitu snímku.

 5. Vyberte možnost [Poslat].

(3) Posílání určeného rozsahu snímků

 1. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 2. Vyberte možnost [Poslat rozsah].

 3. Určete rozsah snímků.

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Dále vyberte poslední snímek (koncový bod). Ke všem snímkům v rozsahu od prvního do posledního snímku se přidá symbol [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li výběr zrušit, tento krok opakujte.
  • Chcete-li změnit počet snímků zobrazených v zobrazení indexu, stiskněte tlačítko Index nebo Zvětšení/zmenšení.
 4. Potvrďte rozsah.

  • Stiskněte tlačítko MENU.

   Je-li zobrazena zpráva, vyberte [OK].

 5. Vyberte možnost [Velikost k poslání].

  • Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku.

  • Při posílání filmů vyberte v položce [Kval. k poslání] kvalitu snímku.
 6. Vyberte možnost [Poslat].

(4) Posílání všech snímků na kartě

 1. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 2. Vyberte možnost [Vše na kartě].

 3. Vyberte možnost [Velikost k poslání].

  • Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku.

  • Při posílání filmů vyberte v položce [Kval. k poslání] kvalitu snímku.
 4. Vyberte možnost [Poslat].

(5) Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání

Okamžitě odešlete všechny obrázky, které odpovídají podmínkám vyhledávání nastaveným v [Nast. podm. vyhled. snímků]. Podrobné informace o [Nast. podm. vyhled. snímků] naleznete v části Nastavení podmínek hledání snímků.

 1. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

 2. Vyberte možnost [Všechny nalez.].

 3. Vyberte možnost [Velikost k poslání].

  • Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku.

  • Při posílání filmů vyberte v položce [Kval. k poslání] kvalitu snímku.
 4. Vyberte možnost [Poslat].

Ukončení přenosu snímků

Upozornění

 • Během přenosu snímku nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.

Poznámka

 • Přenos snímků můžete zrušit výběrem [Storno].
 • Současně můžete vybrat až 999 souborů.
 • Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat funkce úspory energie smartphonu.
 • Výběr snížené velikosti pro fotografie platí pro všechny fotografie odeslané v danou dobu. Vezměte prosím na vědomí, že fotografie velikosti Malý 2 se nezmenšují.
 • Výběr komprese pro filmy platí pro všechny filmy odeslané v danou dobu.
 • Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.

Ukončení připojení přes Wi-Fi

Na obrazovce [SmartphoneWi-Fi zapnuto] vyberte položku [Odpoj/ukonč.].

 • Pokud se nezobrazuje obrazovka [SmartphoneWi-Fi zapnuto], vyberte položku [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].
 • Vyberte možnost [Odpoj/ukonč.] a pak na potvrzovací obrazovce vyberte možnost [OK].

Nastavení umožňující prohlížení obrázků z chytrých telefonů

Snímky lze určit po ukončení připojení Wi-Fi.

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte možnost [Připojení ke smartphonu].

  • Pokud je zobrazena historie (), stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava přepněte obrazovku.
 3. Vyberte možnost [Editovat/smazat zařízení].

 4. Vyberte smartphone.

  • Vyberte název smartphonu, ve kterém chcete zajistit zobrazení snímků.
 5. Vyberte možnost [Zobrazit. sn.].

 6. Vyberte možnost.

  • Obrazovku nastavení otevřete stisknutím tlačítka [OK].

  [Všechny snímky]

  • Všechny snímky ve fotoaparátu budou k dispozici pro zobrazení.

  [Snímky z posledních dní]

  • Nastavení zobrazitelných snímků na základě data pořízení. Lze zvolit snímky pořízené až před devíti dny.
  • Pokud je vybrána možnost [Snímky z posledních dní], zobrazí se snímky pořízené v rámci nastaveného počtu dnů před zobrazením aktuálního data. Stisknutím tlačítek Tlačítko NahoruTlačítko Dolů nastavte počet dní, poté stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení pro potvrzení výběru.
  • Po volbě [OK] jsou nastaveny zobrazitelné snímky.

  Upozornění

  • Pokud je položka [Zobrazit. sn.] nastavena na jiné nastavení než [Všechny snímky], není dálkové fotografování možné.

  [Vybrat podle hodnocení]

  • Nastavení zobrazitelných snímků na základě přidaného hodnocení (nebo absence hodnocení) nebo typu hodnocení.
  • Po volbě typu hodnocení jsou nastaveny zobrazitelné snímky.

  [Rozsah čísel souboru] (vybrat rozsah)

  • Nastavení zobrazitelných snímků výběrem prvního a posledního snímku v seznamu uspořádaném podle čísel souborů.

   1. Stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení zobrazte obrazovku výběru snímků. K výběru snímků použijte ovladač Ovladač nebo tlačítka Tlačítko DolevaTlačítko Doprava.

    Chcete-li vybrat snímek ze zobrazení indexu, stiskněte tlačítko Index.

   2. Vyberte snímek jako počáteční bod (1).
   3. Stisknutím tlačítka Tlačítko Doprava vyberte snímek jako koncový bod (2).
   4. Vyberte možnost [OK].

Upozornění

 • Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu, stane se toto:

  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu záznamu filmů budou pokračovat.
  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu fotografování budou ukončeny.
 • Po navázání připojení přes síť Wi-Fi ke smartphonu nemusí být dostupné některé funkce.
 • Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického zaostřování.
 • V závislosti na stavu komunikace může zobrazení obrazu nebo uvolnění tlačítka spouště proběhnout pomaleji.
 • Při ukládání snímků do smartphonu nelze pořídit snímek ani po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu. Také může dojít k vypnutí obrazovky fotoaparátu.

Poznámka

 • Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat funkce úspory energie smartphonu.