Priorita vysokých jasů

Můžete minimalizovat přeexponované oblasti s oříznutými jasnými plochami.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Priorita vysokých jasů].

  2. Nastavte možnost.

    • [Povolit]: Zlepšuje přechody ve světlých tónech. Přechody mezi šedou a světlými tóny jsou plynulejší.
    • [Vylepšeno]: Za určitých podmínek snímání minimalizuje přeexponované světlé tóny ještě více než možnost [Povolit].

Upozornění

  • Šum se může nepatrně zvětšit.
  • Dostupná citlivost ISO začíná na ISO 200. Hodnoty z rozšířeného rozsahu citlivosti ISO nelze nastavit.
  • Možnost [Vylepšeno] není dostupná při záznamu filmů.
  • S možností [Vylepšeno] nemusí výsledky v některých scénách vypadat podle očekávání.