Přehrávání snímků

Zobrazení jednotlivých snímků

 1. Přepnout zpět na přehrávání.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.
  • Zobrazí se poslední zachycený nebo přehraný snímek.
 2. Procházení snímků

  • Chcete-li přehrávat snímky od nejnovějšího snímku, stiskněte tlačítko Tlačítko Doleva. Chcete-li přehrávat snímky od prvního zachyceného snímku, stiskněte tlačítko Tlačítko Doprava.
  • Po každém stisknutí tlačítka INFO se změní zobrazení na displeji.

  Žádné informace

  Zobrazení základních informací

  Zobrazení informací o snímku

 3. Ukončete přehrávání snímků.

  • Stisknutím tlačítka Přehrávání ukončete přehrávání snímků a přejděte zpět do stavu, kdy je fotoaparát připraven k snímání.

Poznámka

 • Čáry indikující oblast snímku jsou zobrazeny na snímcích RAW zachycených s funkcí [Snímání: Poměr stran sním.] nastavenou na jinou možnost než [3:2] ().
 • Jsou-li pomocí možnosti [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] nastaveny podmínky hledání (), zobrazí se pouze filtrované snímky.

Zobrazení informací o snímku

Když je zobrazena obrazovka informací o snímku (), můžete stisknutím tlačítka INFO změnit informace zobrazené dole na obrazovce. Zobrazené informace můžete také přizpůsobit v části [Přehrávání: Zobraz. informací při přehrávání] ().