Citlivost ISO při záznamu filmu

V režimu [Filmy]/[Ruční expozice při filmování] při automatickém nastavení citlivosti ISO

  • Citlivost ISO se nastaví automaticky pro filmy Full HD/HD v rozsahu ISO 100 až 12800 a pro filmy 4K v rozsahu ISO 100 až 6400.
  • Maximální hodnota v automatickém rozsahu nastavení je při záznamu filmu ve Full HD nebo HD rozšířena na H (odpovídá ISO 25600), pokud je položka [Rozšíření ISO] v nabídce [Nastavení: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena na [1:Povolit] () a poté položka [Max pro auto] v nabídce [Snímání: Nastavení citlivosti ISO] nastavena na [H(25600)] (). Upozorňujeme, že při záznamu filmu v kvalitě 4K není rozšíření maximální citlivosti ISO dostupné, i když je možnost [Rozšíření ISO] nastavena na [1:Povolit].
  • Je-li možnost [Snímání: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit] (), minimální hodnota v automatickém rozsahu nastavení je ISO 200. Maximální citlivost ISO se nerozšíří, ani když je možnost [Max pro auto] nastavena na [H (25600)].

V režimu [Ruční expozice při filmování] s ručním nastavením citlivosti ISO

  • Citlivost ISO můžete nastavit ručně pro filmy Full HD nebo HD v rozsahu ISO 100 až 12800 a pro filmy 4K v rozsahu ISO 100 až 6400.
  • Maximální hodnota v rozsahu ručního nastavení je při záznamu filmu ve Full HD nebo HD rozšířena na H (odpovídá ISO 25600), pokud je položka [Rozšíření ISO] v nabídce [Nastavení: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena na [1:Povolit]. Upozorňujeme, že při záznamu filmu v kvalitě 4K není rozšíření maximální citlivosti ISO dostupné (nezobrazí se [H]), i když je možnost [Rozšíření ISO] nastavena na [1:Povolit].
  • Je-li možnost [Snímání: Priorita vysokých jasů] nastavena na [Povolit] (), minimální hodnota v rozsahu ručního nastavení je ISO 200. Maximální citlivost ISO se nerozšíří, ani když je možnost [Rozšíření ISO] nastavena na [1:Povolit].