Připojení k počítači přes Wi-Fi

Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát k počítači prostřednictvím Wi-Fi a jak provádět ovládání fotoaparátu s použitím softwaru EOS nebo jiného specializovaného softwaru. Před nastavením připojení k síti Wi-Fi nainstalujte do počítače nejnovější verzi softwaru.

Pokyny k ovládání počítače naleznete v návodu k obsluze počítače.

Ovládání fotoaparátu pomocí nástroje EOS Utility

Pomocí programu EOS Utility (software EOS) můžete importovat snímky z fotoaparátu, ovládat fotoaparát a provádět další operace.

Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

 1. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte možnost [PočítačDálk. ovládání (EOS Utility)].

  • Pokud je zobrazena historie (), stisknutím tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava přepněte obrazovky.
 3. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

 4. Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo.

  • Zkontrolujte SSID (1) a Heslo (2) zobrazené na obrazovce fotoaparátu.
  • Pokud v nabídce [Nastavení sítě Wi-Fi] nastavíte [Heslo] na [Žádné], nezobrazí se a nebude potřeba žádné heslo. Podrobné informace naleznete v části Nastavení Wi-Fi.

Kroky prováděné na počítači (1)

 1. Vyberte SSID a pak zadejte heslo.

  Obrazovka počítače (příklad)

Kroky na fotoaparátu (2)

 1. Vyberte možnost [OK].

  • Zobrazí se následující zpráva. Symboly „******“ představují posledních šest číslic adresy MAC fotoaparátu, který chcete připojit.

Postup v počítači (2)

 1. Spusťte nástroj EOS Utility.

 2. V aplikaci EOS Utility klikněte na položku [Pairing over Wi-Fi/LAN/Párování přes síť Wi-Fi/LAN].

  • Pokud se zobrazí zpráva související s firewallem, vyberte možnost [Yes/Ano].
 3. Klikněte na možnost [Connect/Připojit].

  • Vyberte fotoaparát, ke kterému se chcete připojit, a pak klikněte na [Connect/Připojit].

Postup prováděný na fotoaparátu (3)

 1. Navažte připojení na síť Wi-Fi.

  • Vyberte možnost [OK].

Obrazovka [PočítačWi-Fi zapnuto]

 • Odpoj/ukonč.

  • Ukončí připojení Wi-Fi.
 • Potvrdit nast.

  • Nastavení lze zkontrolovat.
 • Podr. o chybě

  • Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti chyby.

Připojení k počítači přes Wi-Fi je nyní dokončeno.

Upozornění

 • Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu, stane se toto:

  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu záznamu filmů budou pokračovat.
  • Veškeré probíhající záznamy filmů v režimu fotografování budou ukončeny.
 • Fotoaparát nelze používat v režimu fotografování, pokud je nastaven do režimu záznamu filmů v nástroji EOS Utility.
 • Po navázání připojení přes síť Wi-Fi k nástroji EOS Utility nemusí být některé funkce dostupné.
 • Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického zaostřování.
 • V závislosti na stavu komunikace může zobrazení obrazu nebo uvolnění tlačítka spouště proběhnout pomaleji.
 • Při dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu snímků v porovnání s přenosem přes propojovací kabel pomalejší. Pohybující se objekty proto nelze zobrazit plynule.