Barevný prostor

Rozsah reprodukovatelných barev se nazývá „barevný prostor“. Při běžném fotografování doporučujeme použít barevný prostor sRGB.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Barev. prostor].

  2. Nastavte možnost barevného prostoru.

Adobe RGB

Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových provozech a podobných oblastech profesionálního použití. Doporučuje se při používání zařízení jako monitory kompatibilní s barevným prostorem Adobe RGB nebo tiskárny kompatibilní se systémem DCF 2.0 (Exif 2.21 a novější).

Poznámka

  • Názvy souborů fotografií pořízených v barevném prostoru Adobe RGB začínají „_“.
  • Profil ICC není do snímku vložen. Popis profilu ICC naleznete v příručce Digital Photo Professional návod k použití (software EOS).
  • V základní zóně se nastaví automaticky [sRGB].