Nastavení GPS

GPS přes mobil

Pomocí smartphonu s funkcí Bluetooth můžete ke snímkům doplňovat zeměpisné údaje.

Tato nastavení dokončete po instalaci příslušné aplikace Camera Connect () na smartphonu.

 1. Na smartphonu aktivujte služby určování polohy.

 2. Navažte připojení Bluetooth.

  • Spusťte aplikaci Camera Connect a spárujte fotoaparát se smartphonem přes Bluetooth.
 3. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Nastavení GPS].

 4. Vyberte možnost [GPS přes mobil].

 5. Vyberte možnost [Povolit].

 6. Vyfotografujte snímek.

  • Ke snímkům se doplní informace o poloze získané ze smartphonu.

Zobrazení připojení k systému GPS

Stav získávání informací o umístění smartphonem můžete zkontrolovat na ikoně připojení k systému GPS na obrazovkách pro fotografování a záznam filmů (, v tomto pořadí).

 • Šedá barva: Služby určování polohy jsou vypnuté
 • Bliká: Informace o umístění nelze získat
 • Svítí: Informace o umístění získány

Doplňování zeměpisných informací ke snímkům při fotografování

Ke snímkům pořízeným v době, kdy svítí ikona GPS, se přidávají zeměpisné informace.

Zeměpisné informace

Informace o umístění přidané ke snímkům můžete zkontrolovat na obrazovce informací o snímku ().

 • (1) Zeměpisná šířka
 • (2) Zeměpisná délka
 • (3) Nadmořská výška
 • (4) Koordinovaný světový čas (UTC)

Upozornění

 • Smartphone může získat informace o umístění, pouze když je pomocí technologie Bluetooth spárován s fotoaparátem.
 • Informace o směru získávány nejsou.
 • Získané informace o umístění nemusí být přesné v závislosti na podmínkách při cestování a stavu smartphonu.
 • Po zapnutí fotoaparátu může chvilku trvat, než se ze smartphonu získají informace o umístění.
 • Informace o umístění se přestanou získávat za těchto podmínek.
  • Párování s bezdrátovým dálkovým ovládáním přes Bluetooth
  • Vypnutí fotoaparátu
  • Ukončení aplikace Camera Connect
  • Deaktivace služeb určování polohy na smartphonu
 • Informace o umístění se přestanou získávat v těchto situacích.
  • Vypne se napájení fotoaparátu
  • Ukončí se připojení přes Bluetooth
  • Smartphone nemá dostatečnou zbývající kapacitu baterie

Poznámka

 • Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time, zkratka UTC) je v podstatě shodný s greenwichským středním časem.
 • K filmům se přidávají informace GPS získané na začátku záznamu.