Fotografování a záznam filmů

V této kapitole je popsáno fotografování a záznam filmů a představuje nastavení nabídky na kartě fotografování ([Snímání]).