Funkce tlačítka spouště pro filmování

Můžete nastavit činnosti, které se provedou, pokud během záznamu filmu stisknete tlačítko spouště do poloviny nebo úplně.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Funkce tl. spouště pro filmy].

 2. Vyberte možnost.

  • Namáčknutí

   Určete funkci, která se provede po namáčknutí tlačítka spouště napůl.

  • Plné zmáčknutí

   Zobrazí se, když je volič režimů nastaven na Filmy.

   Určete funkci, která se provede po úplném stlačení tlačítka spouště.

  S možností [Plné zmáčknutí] nastavenou na hodnotu [Spušt./zast.film.] můžete zahájit nebo ukončit záznam filmu stisknutím tlačítka snímání filmů, úplným stisknutím tlačítka spouště nebo pomocí bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 nebo dálkové spouště RS-60E3 (obojí se prodává samostatně).

Poznámka

 • Je-li funkce [Namáčknutí] nastavena na [Měř.+One-Shot AF], po nastavení položky [Velik.film.zázn.] na hodnotu [4K] se tato funkce změní na [Měř.+ Servo AF].