Změna informací o orientaci filmu

Informace o orientaci filmu (určují, která strana je vzhůru) lze ručně změnit.

  1. Vyberte možnost [Přehrávání: Změna info o otoč.videa].

  2. Vyberte film.

    • Pomocí tlačítek Tlačítko DolevaTlačítko Doprava vyberte film s informacemi o orientaci, které chcete změnit.
  3. Stiskněte tlačítko Tlačítko rychlého ovládání/nastavení.

    • Při sledování ikony orientace fotoaparátu v levé horní části obrazovky stisknutím tlačítka Tlačítko rychlého ovládání/nastavení zadejte, která strana je vzhůru.

Poznámka

  • Filmy se na fotoaparátu přehrávají vodorovně, bez ohledu na nastavení [Nastavení: Přidat info o otáč.] ().